Vārda dienu svin: Jana, Johanna, Hanna

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

PII "Urdaviņa"

uzrdavinaTīnūžu bērnu dārzs 2

 

PII „Urdaviņa”
Adrese: Melioratoru iela 10, Ikšķile, LV5052
Tālrunis: 65030622; 65030755

Direktore: Valda Krinkele

PII „Urdaviņa” Tīnūžos

Adrese: „Muižiņa”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads LV 5015

Tālrunis: 65025088

Pirmsskolas izglītības iestāde “Urdaviņa” atvērta 1986. gada 1.aprīlī. Mēs esam saziedējuši kā skaista ziedu pļava – vizbulītes, saulespuķes, dadzīši, māllēpītes, pienenītes, purenes, mežrozītes, neaizmirstulītes, sarkanais āboliņš, vijolītes, kaķpēdiņas, margrietiņas, mārpuķītes, rudzupuķes, magonītes, zvaniņi. Ar 2013.gada 1.septembri Tīnūžu „Muižiņā” mums piebiedrojās vēl – pulkstenītes, kreimenītes, cigoriņi un ilzītes.

Filma: Kā radās Urdaviņa

Informācija
Kopā iestādi apmeklē 450 bērni. Urdaviņā darbojas 20. grupas, no tām:
16 grupas Ikšķiles centrā
- 3 grupas apmeklē bērni vecumā līdz 3 gadiem;
- 13 grupas apmeklē bērni vecumā no 3 līdz 7 gadiem, kur īstenojam obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai.
4 grupas Tīnūžu „Muižiņā” bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem
Ar bērniem darbojas 40 pirmsskolas izglītības skolotāji, 4 mūzikas skolotāji, 3 fiziskās attīstības skolotāji, 2 logopēdi, speciālais pedagogs, psihologs, fizioterapeits un 43 tehniskā personālā darbinieki.
Pedagoģiskais darbs
„Urdaviņa” ir reģistrēta LR IZM kā pirmsskolas izglītības iestāde.
Ir licencētas trīs izglītības programmas:
- Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111,LR IZM Licence nr. V-5456. Programmas galvenais mērķis ir pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei. Programma ir veidota pēc principa – attīstīt bērnu no pakāpes pakāpē.
- Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611, LR IZM licence nr.V-5466. Programmas mērķis ir pirmsskolas vecuma bērnu ar mācīšanās traucējumiem sagatavošana pamatizglītības apguvei.
- Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, LR IZM licence nr.V-7443. Programmas mērķis ir pirmsskolas vecuma bērnu valodas traucējumu korekcija.
Nodarbības tiek plānotas atbilstoši bērna vecumam, spējām un interesēm. Bērnu skaits grupās līdz 27 bērniem.
Mācību darba organizācija
Galvenie virzieni darbā ar bērniem:
- galvenais līdzeklis mācīšanās procesā ir rotaļa;
- individuālā pieeja mācībām, rosinot bērnu pašam izdarīt izvēli;
- vides radīšana grupā – bērna iztēles, patstāvīgu pētniecisko un radošo darbību veicinātāja;
- veicināt katra bērna individuālo attīstību balstoties uz sadarbību ar ģimeni.

Interešu izglītība
Galvenie pasākumi: tautas tradīciju svētki – Miķeli, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Jāņi; sporta dienas, ģimenes diena – kopā ar vecākiem; pirmsskolas dzimšanas diena; atskaites koncerts, izlaidums. Pēcpusdienā bērni darbojas interešu pulciņos – dzied, dejo tautiskās dejas, apgūst angļu valodu, sporto.

Nākotnes vīzijas, vēlmes
Laimīgs un veselīgs bērns, izglītots un drošs par savu atvasi vecāks, gudrs skolotājs.
Mūsu vadmotīvs: “Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai.” (Z.Mauriņa)