PII Ķiparu nams

PPII „Ķiparu nams”

 

 

PPII „Ķiparu nams”
Adrese: Upes iela 10A, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
Tālrunis: 26311011
E-pasts:kiparunams@inbox.lv
Mājas lapa: www.kiparunams.lv
Vadītāja: Sanda Reikmane

 

 

Moto:

"Montessori ir uz patstāvību virzoša izglītība, sagatavojot ne tikai skolai, bet dzīvei." Marija Montessori.

 Vērtības:

Intelekts - Mūsdienīga, kvalitatīva izglītība ir pamats visai cilvēka dzīvei.

Mīlestība – Attiecību un veiksmīgas sadarbības pamats.

Atbildība – Cieņpilna attieksme pret bērnu - Jūsu pašu dārgāko

PPII „Ķiparu nams”
PPII „Ķiparu nams”

No 2009.gada Ikšķiles novadā darbojas privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Ķiparu nams”. Iestāde īsteno unikālu licencētu pirmsskolas izglītības programmu ar Montesori pedagoģijas metodi, integrējot "Latviešu ābecei", ekoskolas un "STOP 4-7 sociālo prasmju treniņu" principus. Pirmsskolā notiek kokapstrādes, keramikas, koklēšana, kanisterapijas (nodarbības ar suņiem), angļu valodas nodarbības u. c. aktivitātes.

Pirmsskolā ir sešas bērnu grupas (12 bērni grupā), kuras apmeklē 72 bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.  10 pedagogi aizrauj bērnus zināšanu ceļojumos un 9 pedagogu palīgi palīdz apgūt tik vajadzīgās patstāvības un pašaprūpes prasmes. Psihologs un logopēds ir atbalsts ģimenēm.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Elodeja” ir privātā pirmsskolas izglītības iestādes “Ķiparu nams” dibinātājs un īsteno sociālās uzņēmējdarbības principus. “Ķiparu nama” darbinieku kolektīvs no 2010.gada organizē Ziemassvētku labdarības pasākumus, nodarbības, nometnes u.c. aktivitātes Ikšķiles novada pašvaldības maznodrošinātajām, audžuģimenēm un cilvēkiem ar attīstības un kustību traucējumiem.

Pirmsskola ir aktīvs Ikšķiles novada uzņēmējs un 2012.gadā ir saņēmis Ikšķiles novada Gada balvu.

"Ķiparu nams", ir aktīvs biedrs biedrībās "Ikšķiles uzņēmēju biedrība" (INUB), "Latvijas Montesori asociācija" un publisko un privāto partneru biedrībā "Zied zeme".

PPII „Ķiparu nams”
PPII „Ķiparu nams”