PII Urdaviņa

PII „Urdaviņa”

 

 

PII „Urdaviņa”
Adrese: Melioratoru iela 10, Ikšķile, LV5052
Tālrunis: 65030622; 65030755
E-pasts:urdavina@ikskile.lv
Direktore: Valda Krinkele

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Urdaviņa” atvērta 1986. gada 1.aprīlī. Mēs esam saziedējuši kā skaista ziedu pļava – Vizbulītes, Saulespuķes, Dadzīši, Māllēpītes, Pienenītes, Purenītes, Mežrozītes, Neaizmirstulītes, Sarkanais āboliņš, Vijolītes, Kaķpēdiņas, Margrietiņas, Mārpuķītes, Rudzupuķes, Magonītes, Zvaniņi.

Filma:Kā radās Urdaviņa

Statistiskā informācija

 Urdaviņā kopējais audzēkņu skaits līdz 360, grupās līdz 27 bērniem. 16 grupas:

 • 3 grupas apmeklē bērni vecumā līdz 3 gadiem;
 • 13 grupas apmeklē bērni vecumā no 3 līdz 7 gadiem.

Ar bērniem darbojas 32 pirmsskolas izglītības skolotāji, 3 mūzikas skolotāji, 2 fiziskās attīstības skolotāji, 2 logopēdi, speciālais pedagogs, psihologs, fizioterapeits un 30 tehniskā personālā darbinieki.

Pedagoģiskais darbs

Pirmsskolas izglītības iestāde realizē trīs programmas –

 • Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611);
 •  Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511).

 Šī mācību gada pedagoģiskā procesa prioritātes:

 • nostiprināt pašapkalpošanās prasmes bērnu ikdienas darbošanās ritmā;
 • turpināt bērnu attīstību veicinošas vides veidošanu praktiskās dzīvesziņas pieredzes bagātināšanai;
 • mācību procesā radīt bērniem vēlmi izzināt, eksperimentēt, un izvērtēt daudzveidīgu informāciju un situācijas;
 • veidot izpratni par personīgās drošības noteikumiem dažādās dzīves situācijās.

Mācību darba organizācija

Galvenie virzieni darbā ar bērniem:

 • galvenais līdzeklis mācīšanās procesā ir rotaļa;
 • individuālā pieeja mācībām, rosinot bērnu pašam izdarīt izvēli;
 • vides radīšana grupā – mājīga, droša, bērna iztēles, patstāvīgu pētniecisko un radošo darbību veicinātāja;
 • veicināt katra bērna individuālo attīstību balstoties uz sadarbību ar ģimeni.

Interešu izglītība

Galvenie pasākumi: tautas tradīciju svētki – Miķeli, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Jāņi; sporta dienas, ģimenes diena – kopā ar vecākiem; pirmsskolas dzimšanas diena; atskaites koncerts, izlaidums. Pēcpusdienā bērni darbojas interešu pulciņos – dejo tautiskās dejas, apgūst angļu valodas, robotikas, dambretes pamatus un sporto.

Nākotnes vīzijas, vēlmes

 Mūsu vadmotīvs

 “Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai.”                                                                           (Z.Mauriņa)