Nodokļu parādu dzēšana

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 3.ceturksnī

Ikšķiles novada pašvaldība saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Ikšķiles novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2019.gada 3.ceturksnī summā 632,41 EUR.