Ūdensapgāde, kanalizācija un atkritumu apsaimniekošana

Asenizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites reģistrs Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 

N.p.k.

Iesniegšanas

datums

SIA nosaukumsReģistrācijas nr.

Tālruņa

numurs

Noslēgts līgums ar PSIA "Ikšķiles māja"par NAI izmantošanu

1.20.09.2019.SIA LONA-S4000384684226513538
2.20.09.2019.SIA LONA 5S4010380215326513538

 

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Ikšķiles novadā Saistošie noteikumi Nr.21/2018

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ikšķiles novadā Saistošie noteikumi Nr.4/2017 (spēkā no 08.04.2017)


Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā. Saistošie noteikumi Nr.4/2012 (konsolidētā versija)