Līgumi 2019.gads

 Iepirkuma identifikācijas numursPaziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapāPieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņšPiegādātāja nosaukumsLīgumcena EUR (bez PVN)Līguma izpildes termiņš
Revidenta pakalpojumi Ikšķiles novada pašvaldībaiINP 2019/9-25.07.2019.SIA "Auditorfirma Padoms"11 000,0002.09.2019.-20.04.2021.
Apgaismojuma izbūve Uzvaras, Vairoga, Upes, Pils un Senatnes ielā, Ikšķilē"INP 2019/1114.08.2019.26.08.2019.SIA "EdAn ELEKTRO"35 296,5602.09.2019.-01.11.2019.
Nogāzes ielas Ikšķilē asfaltbetona seguma izbūveINP 2019/1009.07.2019.22.07.2019.SIA "Liepavoti R.E."19 525,6419.08.2019.-18.10.2019.
Dabasgāzes piegāde Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībāmINP 2019/831.05.2019.20.06.2019.A/S "Latvenergo"90 300,0001.08.2019.-31.07.2021.
Kārklu ielas seguma atjaunošanas būvprojekta izstrāde (iepirkuma 1.daļa)INP 2019/502.04.2019.15.04.2019.SIA "Projekts EAE"7305,0030.05.2019.-29.11.2019.
Ikšķiles novada kultūras un sporta pasākumu tehniskais nodrošinājumsINP 2019/625.04.2019.08.05.2019.SIA "AJV grupa"16 700,0023.05.2019.-31.12.2019.

Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrāde

Vienošanās Nr.2.1-35/8-2019-1 par grozījumiem pakalpojuma līgumā

INP 2019/421.03.2019.15.04.2019.SIA "REĢIONĀLIE PROJEKTI"48 840,0027.05.2019.-26.01.2021.
Melioratoru ielas, Sūniņu ielas un Daugavas prospekta gājēju ietves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (iepirkuma 2.daļa)INP 2019/502.04.2019.15.04.2019.SIA "Ceļu komforts Rīga"5000,0017.05.2019. - 16.11.2019.
Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Tīnūžu sākumskolas auto stāvlaukuma un teritorijas labiekārtošanaiINP 2019/307.03.2019.18.03.2019.SIA "IngWay"4892,0017.05.2019.- 30.09.2019.

Tīnūžu sākumskolas auto stāvlaukuma un teritorijas labiekārtošana

Vienošanās Nr.2.1-35/5-2019-1 par grozījumiem būvdarbu līgumā

Vienošanās Nr.2.1-35/5-2019-1 pamatojums

INP 2018/3610.10.2018.13.11.2018.SIA "Ribetons ceļi"193 444,9301.06.2019.- 29.11.2019.

Izmaiņu veikšana Centra laukuma, satiksmes organizācijai pilsētas centrā, II kārtas būvprojektā

Vienošanās Nr.2.1-35/4-2019-1

Vienošanās Nr.2.1-35/4-2019-1 pamatojums

Vienošanās Nr.2.1-35/4-2019-2 par grozījumiem pakalpojumu līgumā

Vienošanās Nr.2.1-35/4-2019-2 pamatojums

INP 2019/2-20.02.2019.SIA "A VIDE"11 440,0021.02.2019.-14.06.2019.

Tirdzniecības vietas laukuma un piebraucamā ceļa izbūve Tīnūžos

Vienošanās Nr.2-35/3-2019-1 par grozījumiem būvdarbu līgumā

Vienošanās Nr.2.1-35/3-2019-2 par grozījumiem būvdarbu līgumā

Vienošanās Nr.2.1-35/3-2019-2 pamatojums

INP 2019/109.01.2019.21.01.2019.AS "A.C.B."104 421,4912.02.2019.- 31.07.2019.
Elektroenerģijas piegāde Ikšķiles novada pašvaldības un Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja” vajadzībāmINP 2018/33-CI26.10.2018.26.11.2018.AS "Latvenergo"284 160,5810.01.2019.- 31.12.2020.
Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībāmINP 2018/4020.11.2018.03.12.2018.SIA "MULTILINES"41 999,0010.01.2019.- 31.12.2019.

Pašvaldības daudzfunkcionālā pakalpojuma centra I un II kārtas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Vienošanās Nr.2.1-35/39-2018-1

Vienošanās Nr.2.1-35/39-2018-1 pamatojums

INP 2018/3730.10.2018.20.11.2018.SIA "Firma L4"113 900,0003.01.2019.- 31.10.2019.

Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ikšķiles Vēstis” izdošana un piegāde 2019.gadā

Vienošanās Nr.2.1-35/38-2018-1 par grozījumiem pakalpojuma līgumā

INP 2018/3923.10.2018.05.11.2018.SIA "Rīgas Apriņķa Avīze"19 305,0002.01.2019.- 30.12.2019.
Izmaiņu veikšana ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, pārbūves būvprojekta minimālajā sastāvāINP 2018/35-21.09.2018.SIA "Krauklis Grende"940,0028.09.2018.- 05.10.2018.
Zemesgabala topogrāfiskā  uzmērīšana (04.11.2016. Vispārīgā vienošanās Nr.2.1-48/41-2016/E)INP 2016/37-25.09.2018.SIA "Terra Modus"268,0009.10.2018.- 03.12.2018.
Ielu apgaismojuma izbūve Ikšķiles novadāINP 2018/3111.09.2018.25.09.2018.SIA "ELEKTRO PM"14 974,0308.10.2018.- 22.11.2018.
Zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana (04.11.2016. Vispārīgā vienošanās Nr.2.1-48/41-2016/E)INP 2016/37-31.08.2018.SIA "Metrum"345,0020.09.2018.- 14.11.2018.
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Tīnūžu sākumskolā un pirmsskolas izglītības iestādē "Čiekuriņš" (21.09.2018. Vienošanās Nr.2.1-35/33-2018-1)

Līgums
INP 2018/2928.07.2018.10.08.2018.SIA "Baltic Restaurants Latvia"598 963,8303.09.2018.- 31.08.2021.
Dabasgāzes piegāde Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībāmINP 2018/2820.06.018.03.07.2018.

AS “Latvenergo”

41 990,0001.08.2018.- 31.07.2019.
Degvielas iegāde Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībāmINP 2018/2722.06.2018.10.07.2018.SIA “Neste Latvija”83 263,5031.07.2020.
Mīkstā inventāra piegāde Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēm (20.07.2018. vienošanās Nr.2.1-35/29-2018-1)

Līgums
INP 2018/2208.06.2018.19.06.2018.SIA "EGLE RIS"9081,9415.08.2018.
Zemes kadastrālā uzmērīšana (04.11.2016. Vispārīgā vienošanās Nr.2.1-48/41-2016/E)INP 2016/37-07.06.2018.SIA, firma "ĢEO&DĒZIJA"380,0017.07.2018.- 05.11.2018.

Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu remonts (13.08.2018. vienošanās Nr.2.1-35/30-2018-1)

Līgums

INP 2018/2313.06.2018.26.06.2018.SIA “ENERGOREMONTS RĪGA”49 382,3112.07.2018.- 20.08.2018.

Mēbeļu piegāde Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēm (5.daļa - Specifisko mēbeļu piegāde pirmsskolas izglītības iestādēm) (28.06.2018. vienošanās Nr.2.1-35/27-2018-1)

Līgums

INP 2018/1811.05.2018.24.05.2018.SIA "RENTRA"7832,0020.06.2018.- 03.08.2018.
Mēbeļu piegāde Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēm (4.daļa - Mēbeļu piegāde Tīnūžu pirmsskolas izglītības iestādei)INP 2018/1811.05.2018.24.05.2018.SIA "RENTRA"9113,0020.06.2018.- 03.08.2018.
Mēbeļu piegāde Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēm (1.daļa - Mēbeļu piegāde Ikšķiles vidusskolai)INP 2018/1811.05.2018.24.05.2018.SIA "RENTRA"3285,0020.06.18.- 03.08.2018.
Mēbeļu piegāde Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēm (3.daļa - Mēbeļu piegāde pirmsskolas izglītības iestādei "Čiekuriņš")INP 2018/1811.05.2018.24.05.2018.SIA "BDF"7318,0014.06.2018.- 03.08.2018.

Mēbeļu piegāde Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēm (2.daļa - Mēbeļu piegāde pirmsskolas izglītības iestādei "Urdaviņa") (03.08.2018. vienošanās Nr.2.1-35/23-2018-1)

Līgums

INP 2018/1811.05.2018.24.05.2018.SIA "BOLDERĀJA SERVISS"3013,8013.06.2018.- 10.08.2018.
Ikšķiles novada kultūras un izglītības iestāžu telpu grīdas seguma atjaunošanaINP 2018/1413.04.2018.24.04.2018.SIA "Sporta halle"17 012,5811.06.2018.- 17.08.2018.
Ikšķiles novada kultūras un sporta pasākumu tehniskais nodrošinājumsINP 2018/1916.05.2018.28.05.2018.SIA "AJV grupa"14 179,5007.06.2018.- 02.01.2019.

Centra laukuma, satiksmes organizācijai pilsētas centrā, I un II kārtas būvniecība

30.11.2018. vienošanās Nr.2.1-35/19-2018-1

16.04.2019. vienošanās Nr.2.1-35/19-2018-2

16.04.2019. vienošanās pamatojums

Vienošanās Nr.2.1-35/19-2018-3 par grozījumiem būvdarbu līgumā

Vienošanās Nr.2.1-35/19-2018-3 pamatojums

Vienošanās Nr.2.1-34/4-2019 par grozījumiem būvdarbu līgumā

Vienošanās Nr.2.1-34/4-2019 pamatojums

INP 2018/1229.03.2018.19.04.2018.CBF SIA “Binders”2 877 777,77 (kopā ar finanšu rezervi)07.06.2018.- 30.12.2019.
Tīnūžu pirmsskolas izglītības iestādes telpu grupu vienkāršotā atjaunošana un bērnu rotaļu laukuma ierīkošana (17.08.2018.vienošanās Nr.2.1-35/20-2018-1)

Līgums
INP 2018/1518.04.2018.09.05.2018.SIA "I.K. Būve"206 037,5406.06.2018.- 20.08.2018.
Centra laukuma, satiksmes organizācijai pilsētas centrā, I un II kārtas būvniecības autoruzraudzībaINP 2018/16-21.05.2018.SIA "A Vide"41 999,0029.05.2018.- 30.12.2019.
Apģērbu un aksesuāru piegāde Ikšķiles novada pūtēju orķestrimINP 2018/1306.04.2018.17.04.2018.SIA "REKLĀMAS APGĀDS"2950,8022.05.2018.- 07.06.2018.
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām 1.daļa "Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Tīnūžu pamatskolas  telpu grupu vienkāršotajai atjaunošanai"INP 2018/913.03.2018.26.03.2018.SIA "BŪVREM"2 400,0022.05.2018.- 20.08.2018.
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām 4.daļa "Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana centra laukuma, satiksmes organizācijai pilsētas centrā, I un II kārtas būvniecībai"INP 2018/913.03.2018.26.03.2018.SIA “BaltLine Globe”26 100,0021.05.2018.- 30.12.2019.
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (2.daļa)INP 2018/913.03.2018.26.03.2018.SIA "RoadLat"8750,0026.04.2018.- 03.12.2018.
Papildus mēbeļu piegāde Ikšķiles novada pirmsskolas izglītības iestādei “Čiekuriņš"INP 2018/8- 19.03.2018. SIA "Skonto Būve"8871,0026.04.2018.- 15.06.2018.
Mūzikas instrumentu piegāde Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” vajadzībāmINP 2018/1123.03.2018.06.04.2018.SIA "RDL"1740,0015.05.2018.- 15.06.2018.
Grants ceļa “Dālderi – Kalnakumpēni” pārbūveINP 2018/431.01.2018.21.02.2018.SIA “DSM Meistari”322 392,8412.04.2018.- 03.12.2018.
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām 3.daļa “Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana bērnu rotaļu laukuma ar autostāvvietām I kārtas būvniecībai”INP 2018/913.03.2018.26.03.2018.SIA “BaltLine Globe”3 900,0012.04.2018.- 02.08.2018.
Mūzikas instrumentu piegāde 1.daļa “Mūzikas instrumentu piegāde Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām” INP 2018/702.03.2018.13.03.2018.SIA “RDL”14 329,0006.04.2018.- 29.06.2018.
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs 3.daļas “Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana pirmsskolas izglītības iestādē "Urdaviņa"" (21.09.2018. Vienošanās Nr.2.1-35/5-2018-1)

Līgums
INP 2018/219.01.2018.02.02.2018.SIA “Baltic Restaurants Latvia”722 546,7903.04.2018. līdz 2020. / 2021. mācību gada beigām

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs 1.daļa “Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ikšķiles vidusskolā” (21.09.2018. Vienošanās Nr.2.1-35/6-2018-1)

Līgums

INP 2018/219.01.2018.02.02.2018.SIA “Baltic Restaurants Latvia”701 695.0526.03.2018. līdz 2020./2021. mācību gada beigām

Bērnu rotaļu laukuma ar autostāvvietām I kārtas būvniecība

(03.04.2018. vienošanās Nr.2.1-35/7-2018-1;

03.07.2018. vienošanās Nr.2.1-35/7-2018-2;

26.07.2018. vienošanās Nr.2.1-35/7-2018-3)

INP 2018/110.01.2018.31.01.2018.SIA „Reaton, LTD”180 863,31 (kopā ar finanšu rezervi)26.03.2018.- 10.07.2018.
Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Ikšķiles tautas nama kolektīviemIkšķiles tautas nama kolektīviemINP 2018/509.02.2018.20.02.2018.SIA “MUDURI”9705,0027.02.2018.- 28.05.2018.
Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Ikšķiles novada pašvaldības kolektīviem (2.daļa) (28.05.2018. vienošanās)

Līgums
INP 2018/323.01.2018.05.02.2018.SIA “SBMK”7044,0028.02.2018.- 28.05.2018.
Papildus projektēšanas darbi objektam “Pirmsskolas izglītības iestāde 160 bērniem ar baseinu”INP 2017/12 -15.12.2017. plkst.15:00

SIA “Campaign”

6 000,00 26.01.2018.- 09.03.2018.
Zemes kadastrālā uzmērīšana (04.11.2016. Vispārīgā vienošanās Nr.2.1-48/41-2016/E) INP 2016/37- 15.12.2017. plkst.15:00 SIA “A2 Grupa”1180,00 15.01.2018.- 07.05.2018