Vārda dienu svin: Glorija, Banga

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Ikšķiles novada pašvaldība aicina pieteikties pretendentus Sociālā dienesta vadītāja amatam

Darba līguma termiņš – uz nenoteiktu laiku

Darba laiks – 40 stundas nedēļā

Bruto darba samaksa pārbaudes laikā – 1030.00 EUR

Paredzamais darba uzsākšanas laiks - 2018.gada decembris.

Galvenie amata pienākumi:

Plānot un organizēt Sociālā dienesta funkciju kvalitatīvu izpildi novadā un nodrošināt novada iedzīvotājiem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanu.

Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • vismaz otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā;
 • vismaz divu gadu pieredze sociālā darba jomā;
 • labas komunikācijas prasmes un spēja patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • pieredze vadošā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Izskatīsim pieteikumus (profesionālās darbības aprakstus (CV) un pieteikuma vēstules), kuri tiks saņemti līdz 2018. gada 22.novembrim.

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: linda.ievina.asare@ikskile.lv, personīgi Ikšķiles novada pašvaldībā pie klientu apkalpošanas speciālistes vai 107.kabinetā, vai sūtīt pa pastu Ikšķiles novada pašvaldībai Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā.

Orientējošais darba intervijas datums – 2018.gada 27.novembris.

Kontaktpersona: personāla vadītāja Linda Ieviņa-Asare, tālr.65020897.

Ikšķiles novada pašvaldība aicina pieteikties pretendentus Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja amatam

Darba līguma termiņš – uz noteiktu laiku

Darba laiks – 40 stundas nedēļā

Bruto darba samaksa pārbaudes laikā – 1318.00 EUR

Paredzamais darba uzsākšanas laiks- 2018.gada decembris/janvāris.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un vadīt Ikšķiles novada Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes darbību;
 • organizēt un nodrošināt ar izglītību, sportu un jaunatnes jomu saistītu pasākumu organizēšanu;
 • koordinēt un organizēt starpnovadu un starptautisko sadarbību;
 • pārraudzīt pašvaldības izglītības iestāžu darbu pašvaldībai noteikto funkciju pildīšanai izglītības jomā;
 • plānot un realizēt izglītības, sporta un jaunatnes jomas attīstības projektus, koncepcijas, nodrošināt nozares stratēģijas izstrādi un īstenošanu;
 • pieņemt un konsultēt klātienē un attālināti klientus, sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, veikt saraksti pārvaldes kompetences ietvaros;
 • organizēt pārvaldes un pašvaldības izglītības iestāžu budžeta sagatavošanas procesu;
 • sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai domes un tās komiteju sēdēs par izglītības nozares jautājumiem un pēc lēmumu pieņemšanas kontrolēt to izpildi;

Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.
 • zināšanas un izpratne attīstības, izglītības satura, mērķdotācijas sadales un pedagogu atalgojuma nosacījumu jautājumos;
 • vēlamas zināšanas sporta un jaunatnes jomā;
 • prasme pielietot praksē teorētiskās zināšanas, izteikt un aizstāvēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbus;
 • vēlama pieredze projektu izstrādē un vadībā.
 • teicamas valsts valodas zināšanas.

Izskatīsim pieteikumus (profesionālās darbības aprakstus (CV) un pieteikuma vēstules), kuri tiks saņemti līdz 2018. gada 21.novembrim.

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: linda.ievina.asare@ikskile.lv, personīgi Ikšķiles novada pašvaldībā pie klientu apkalpošanas speciālistes vai 107.kabinetā, vai sūtīt pa pastu Ikšķiles novada pašvaldībai Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā.

Orientējošais darba intervijas datums – 2018.gada 26.novembris.

Kontaktpersona: personāla vadītāja Linda Ieviņa-Asare, tālr.65020897.

Ikšķiles novada pašvaldība aicina pieteikties pretendentus Centrālās bibliotēkas vadītāja amatam

Darba vietu skaits – 1 darba vieta

Darba līguma termiņš – uz nenoteiktu laiku

Darba laiks – 40 stundas nedēļā

Bruto darba samaksa pārbaudes laikā – 950.00 EUR

Paredzamais darba uzsākšanas laiks- 2018.gada decembris.

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot un vadīt Ikšķiles novada pašvaldības Centrālās bibliotēkas un bibliotēkas darbinieku darbu.

Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • Pieredze bibliotēkas darbā.
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.

Izglītības prasības:

 • Priekšroka pretendentiem ar augstāko izglītību bibliotēkas darba jomā.

Izskatīsim pieteikumus (profesionālās darbības aprakstus (CV) un pieteikuma vēstules), kuri tiks saņemti līdz 2018. gada 19.novembrim.

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: linda.ievina.asare@ikskile.lv, personīgi Ikšķiles novada pašvaldībā pie klientu apkalpošanas speciālistes vai 107.kabinetā, vai sūtīt pa pastu Ikšķiles novada pašvaldībai Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā.

Orientējošais darba intervijas datums – 2018.gada 22.novembris.

Kontaktpersona: personāla vadītāja Linda Ieviņa-Asare, tālr.65020897.

Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola (reģ. nr. 4311903258) aicina pieteikties kandidātus skolas māsas vakancei:

 • Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • Pilna slodze (40 stundas nedēļā).

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolas māsas pienākumus, saskaņā ar darba pienākumu aprakstu.

Prasības:

 • Izglītība saskaņā ar ārstniecības jomu reglamentējošajiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Atalgojums:

 • Bruto darba samaksa pārbaudes laikā – 796,00 EUR;
 • Ir veselības apdrošināšanas polise.

 Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Skolas māsa” līdz 2018. gada 19. novembrim:

 • uz e-pastu: zane.abolina@ikskile.lv, vai
 • pa pastu Tīnūžu sākumskola, „Kalnliepas”, Tīnūži, Ikšķiles novads, LV 5015, vai Nr. 29947407
 • iesniegt personīgi Tīnūžu sākumskolas administrācijā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00.

Tālrunis informācijai: 29947407

Kontaktpersona: Tīnūžu sākumskolas direktore Zane Āboliņa

Vakances

 

Jaunākās foto galerijas