Vārda dienu svin: Karīna, Gaits

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Vakance Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ,,SAIME”

Reģ. Nr. 4301901675

Vakance: Pirmsskolas izglītības skolotājs (uz laiku)

Darba pienākumi:

Īstenot Pirmsskolas izglītības programmu atbilstoši 2012. gada 31. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.533 “Noteikumi par Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” (izglītības programmu, tematisko plānu izstrāde;  rotaļnodarbību plānu izstrāde, nodarbībām nepieciešamo materiālu un vides sagatavošana, nodarbību vadīšana).

Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisku procesu, metožu izvēlē ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti. Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām. Sadarboties ar izglītojamā vecākiem. Sadarboties ar citiem pirmsskolas skolotājiem, atbalsta pedagogiem un izglītības iestādes vadību izglītības programmas īstenošanā.

Prasības pretendentam:

  • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
  • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija;
  • prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;
  • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Iestādes adrese: Miera iela 16/9, Salaspils

Atalgojums: 820 EUR (1 slodze). Bez darba stāža – 810 EUR.

Brīvo darba vietu skaits: 1

Iesniedzamie dokumenti:

  • Izglītības dokuments, kas apliecina pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju;
  • CV;
  • motivācijas vēstule.

Pieteikumus (CV un motivācijas vēstuli) izskatīšanai sūtīt uz e-pastu: pii.saime@salaspils.lv.  Tālrunis papildus informācijai: 67944269, 67944270.