Vārda dienu svin: Linda, Janīna

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Ikšķiles novada pašvaldība atkārtoti izsludina konkursu Ikšķiles vidusskolas direktora amatam

Informācija par vakanci:

1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Bruto darba samaksa pārbaudes laikā – 1480 EUR., pēc pārbaudes laika līdz 1850 EUR.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot sekojošus dokumentus:

 • profesionālās darbības apraksts (CV), norādot būtiskākos pienākumus katrā amatā;
 • pieteikuma vēstule, kurā pretendents pamato savu atbilstību izvirzītajām prasībām. Pieteikuma vēstulē jānorāda arī pretendenta tālruņa numurs;
 • izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr.662 prasībām;
 • pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu un izglītības iestādes vadītāju.

Ar pretendentiem izvirzītajām prasībām un konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.ikskile.lv, sadaļā “Vakances”.

Pieteikumus ar norādi „Ikšķiles direktora amata konkursam” var iesniegt:

 • personīgi Ikšķiles novada pašvaldībā pie klientu apkalpošanas speciālistes vai personāla vadītājas, 107.kab.;
 • elektroniski parakstītu dokumentu sūtot uz e-pastu: linda.ievina.asare@ikskile.lv;
 • sūtot pa pastu, Ikšķiles novada pašvaldībai Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, LV 5052.

Izskatīsim pieteikumus, kuri tiks saņemti līdz 2017.gada 8.septembrim.

Pretendentus, kuri būs iekļuvuši konkursa trešajā kārtā, tiks aicināti uz intervijām 18.septembrī (aicinātie pretendenti tiks informēti pa tālruni ne vēlāk kā 2017.gada 12.septembrī).

Tālrunis informācijai – 26462610; kontaktpersona – domes priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Batņa.

Visa saņemtā informācija un personas dati tiks izmantoti tikai pretendentu atlases veikšanai, un pēc konkursa noslēguma tiks iznīcināti.

Pielikumi:
Download this file (nolikums 2.pdf)nolikums 2.pdf[ ]

Ikšķiles novada pašvaldība aicina pieteikties pretendentus grāmatveža amata vakancei

Ikšķiles novada pašvaldība aicina pieteikties pretendentus grāmatveža amata vakancei.

Darba vietu skaits – 1 darba vieta

Darba līguma termiņš – uz nenoteiktu laiku

Darba laiks – 40 stundas nedēļā

Bruto darba samaksa pārbaudes laikā – 795 EUR

Paredzamais darba uzsākšanas laiks- 2017.gada septembris.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt darba samaksas aprēķinus;
 • veikt projektu grāmatvedības uzskaiti.

Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • vismaz 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība grāmatvedībā/vidējā speciālā izglītība;
 • pieredze darba samaksas aprēķina veikšanā, vēlama valsts vai pašvaldību iestādēs;
 • vēlama pieredze darbā ar datorprogrammu Horizon;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • teicamas valsts valodas zināšanas.

Izskatīsim pieteikumus (profesionālās darbības aprakstus (CV) un pieteikuma vēstules), kuri tiks saņemti līdz 2017. gada 21.augustam.

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: linda.ievina.asare@ikskile.lv; Ikšķiles novada pašvaldībā pie klientu apkalpošanas speciālistes vai 107.kabinetā personīgi, vai sūtīt pa pastu Ikšķiles novada pašvaldībai Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā.

Orientējošais darba  intervijas datums – 2017.gada 28.augusts.

Kontaktpersona: personāla vadītāja Linda Ieviņa-Asare, tālr.65020897.

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus virtuves darbinieka vakancei (2 vakances)

Informācija par virtuves darbinieka vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku (1 vakance) un uz noteiktu laiku (1 vakance)

Darba laiks: līdz 40 stundas nedēļā

Darba alga: līdz 510.00 EUR

Būtiskākie darba pienākumi:

Veikt darba pienākumus skolas virtuvē saskaņā ar  amata aprakstu – galdu klāšana,    trauku novākšana, telpas sakopšana, augļu un dārzeņu mazgāšana un tīrīšana,  u.c.pienākumi

Prasības:

 • Izglītība ne zemāka par vidējo;
 • Labas komunikācijas prasmes;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu.

Vēlama iepriekšēja pieredze darbā izglītības iestādes virtuvē

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Virtuves darbinieka vakancei” līdz 2017.gada 31. jūlijam (ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@ikskile.lv, vai
 • pa pastu Ikšķiles vidusskolai Skola ielā 2, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, LV 5052, vai
 • iesniegt personīgi Ikšķiles vidusskolas kancelejā.

Uz interviju pretendentus plānots aicināt 2017.gada 4.augustā

Tālrunis informācijai: 65055468 vai 26462610

Kontaktpersona: Direktora pienākumu izpildītājs Česlavs Batņa

 

 

 

 

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus datorikas (informātikas) skolotāja vakancei

Informācija par datorikas (informātikas) skolotāja vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku

Darba laiks: 15 stundas nedēļā (2-3 dienas)

Darba alga: līdz 870.00 EUR par 1 likmi (30.stundas)

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot datorikas un informātikas stundas pamatizglītības programmās.
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes. 

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Datorikas (informātikas) skolotāja vakancei” līdz 2017.gada 31. jūlijam (ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@ikskile.lv, vai
 • pa pastu Ikšķiles vidusskolai Skola ielā 2, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, LV 5052, vai
 • iesniegt personīgi Ikšķiles vidusskolas kancelejā.

Uz interviju pretendentus plānots aicināt 2017.gada 4.augustā

Tālrunis informācijai: 26462610

Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

Tīnūžu pamatskola aicina darbā matemātikas skolotāju uz noteiktu laiku, latviešu valodas un literatūras skolotāju, sākumskolas skolotāju un speciālās izglītības pedagogu uz nenoteiktu laiku

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu tinuzupsk@ikskile.lv vai iesniegt personīgi Tīnūžu pamatskolā (“Kalnliepas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads).

Papildus informācija par skolu www.tinuzupsk.lv un tālr. 26698640.

Jaunākās foto galerijas