Profesionālā ievirze

Izglītojamo pieteikšanās Profesionālās ievirzes izglītības  programmās 2020./2021.mācību gadam no 2020.gada 14.aprīļa līdz 28.maijam.

Konsultāciju un eksāmenu datumi

Uzņemamo audzēkņu skaits 2020./2021.mācību gadam

Izglītības programmaProgrammas uzsākšanas vecumsProgrammas apguves ilgums
Vizuāli plastiskā māksla9, 10 gadi    
6 gadi
Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle7, 8 gadi8 gadi
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle9, 10 gadi 
6 gadi
Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle7, 8 gadi8 gadi
Stīgu instrumentu spēle - Čella spēle7, 8 gadi8 gadi
Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle9, 10 gadi    
6 gadi
Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle9, 10 gadi    
6 gadi
Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle9, 10 gadi    
6 gadi
Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle9, 10 gadi    
6 gadi
Vokālā mūzika – Kora klase7, 8 gadi8 gadi