Nekustamā īpašuma nodoklis

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Saistošie noteikumi Nr.21/2014(konsolidētā versija) IESNIEGUMS par nodokļa atvieglojuma piemērošanu


Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.       Saistošie noteikumi Nr.2/2013 (konsolidētā versija)

 


Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu piedziņas termiņu. Saistošie noteikumi Nr. 12/2012


Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim. Saistošie noteikumi Nr.20/2012


Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves. Saistošie noteikumi Nr.6/2012