Pieņemtie lēmumi

Iepirkuma “Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām” (ID Nr.INP 2018/40) rezultāts

20. Decembris 2018
Ikšķiles novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka 2018.gada 17.decembrī tika pieņemts lēmums par iepirkuma uzvarētāju atzīt SIA " MULTILINES " (reģistrācijas Nr.40003799726). SIA " MULTILINES " iesniegtais piedāvājums tika atzīts...