Normatīvie akti

Konkursa “Ikšķiles novada sporta laureāts 2018” NOLIKUMS

Konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai NOLIKUMS

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā”

Ikšķiles novada sporta attīstības koncepcija 2015.-2017.gadam

Konkursa “Ikšķiles novada sporta laureāts 2017” nolikums