Projekti

Pārmaiņu procesa vadība izglītības sistēmā "Change process management in education system"

Projekta nosaukums

Pārmaiņu procesa vadība izglītības sistēmā “Change process management in education system”

Projekta numurs

PA-NET-1257

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

 

Projekta mērķis

Uzlabot izglītības kvalitāti, ieviešot jaunas pārmaiņu procesa vadības metodes.

Finansējuma avots

Projekts tiek īstenots Ziemeļvalstu padomes biroja programmas “Valsts administrācija” ietvaros.

 

Projekta budžets

Atbalsta intensitāte ir 60%. Piešķirtais finansējums ir 5000 eiro.

Galvenās aktivitātes

Pašvaldības darbinieku un izglītības iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Īslandē.

Projekta rezultāts

Iegūta Ziemeļvalstu pieredze un pielietotās pārmaiņu procesa vadības metodes pirmsskolās un skolās. Jaunu metožu izmantošana Ikšķiles izglītības iestādēs.

Projekta ilgums

19.08.2019-30.11.2019

Vairāk informācijas par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu „Valsts administrācija” tīmekļa vietnē.

nordic baltic