“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta nosaukums

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Finansējuma avots

Specifiskā atbalsta plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 23 080 688 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 19 618 584 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 3 462 104 euro.

Projekta budžets

Projekta izmaksas no 2018.gada oktobra līdz 2019.gada 31.augustam ir 27 618,06 euro.

Galvenās aktivitātes

Projekta darbības laikā vispārējās izglītības iestādēs ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās izglītības iestādēs;

Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem;

Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;

Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Projekta rezultāts

Vispārējās izglītības iestāde saņems ESF atbalstu karjeras izglītībā un attīstībā. Ikšķiles vidusskolā un pašvaldībā strādājošie pedagogi un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītie speciālisti iegūs papildizglītību karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. Izstrādātas vadlīnijas karjeras atbalsta plānu īstenošanai.

Projekta ilgums

līdz 2020. gada 31.decembrim

Sporta nedēļa Ikšķiles novadā

Projekta nosaukumsSporta nedēļa Ikšķiles novadā
IesniedzējsIkšķiles novada pašvaldība 
Projekta mērķisProjekta mērķis ir mazināt mazkustīga dzīvesveidu, aicinot ne tikai bērnus un jauniešus, bet visu sabiedrību kopumā ikdienā nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, rūpētiem par veselīgu un sabalansētu uzturu.
Finansējuma avotsProjekts tiek īstenots projekta “Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura popularizēšana – aicinājums veselīgam dzīvesveidam (Tartu call for a healthy lifestyle)” ietvaros.  Līdzfinansē Latvijas sporta federācijas padome.
Projekta budžets

LSFP finansējums ir EUR 1200

Pašvaldības finansējums ir EUR 480

Galvenās aktivitātesDažādas fiziskā aktivitātes, fitnesa treniņi brīvā dabā,  nūjošanas nodarbības, āra trenažieru izmantošanas paraugstunda, velo – foto orientēšanās.
Projekta ilgums23.09.2018 - 30.09.2018

 

Sporta nedēļa Ikšķiles novadā

Tirdzniecības vietas izveide Tīnūžos

logo

 

Projekta nosaukumsTirdzniecības vietas izveide Tīnūžos
Projekta numurs18-04-AL02-A019.2103-000001
IesniedzējsIkšķiles novada pašvaldība
Projekta mērķisRadīt labvēlīgu vidi produkcijas realizācijai un veicināt vietējo ražotāju konkurētspēju, izbūvējot jaunu tirdzniecības vietu Tīnūžos.
Finansējuma avotsProjekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Projekta budžets

Attiecināmo izmaksu summa ir EUR 70 000, no kurām:

ELFLA finansējums ir EUR 49 000

Pašvaldības finansējums ir EUR 21 000

Galvenās aktivitātesTirdzniecības vietas izbūve un teritorijas labiekārtošana.
Projekta rezultātsPalielināta vietējo ražotāju konkurētspēja un radīta labvēlīga vide saražotās produkcijas realizācijai. 
Projekta ilgums02.08.2018-01.10.2019

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Vairāk informācija par PPP “Zied zeme” – www.ziedzeme.lv

Publikācijas par šo tēmu:

logo zied zeme es

Grants ceļa “Dālderi – Kalnakumpēni” pārbūve

GRANTS CEĻA “DĀLDERI – KALNAKUMPĒNI” PĀRBŪVE

 

Projekta nosaukumsGrants ceļa “Dālderi – Kalnakumpēni” pārbūve
Projekta numurs18-04-A00702-000064
IesniedzējsIkšķiles novada pašvaldība 
Projekta mērķisProjekta mērķis ir publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Tīnūžu pagastā, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekts "Grants ceļa “Dālderi - Kalnakumpēni" pārbūve" ir nozīmīgs ieguldījums gan uzņēmējdarbības un lauksaimniecības veicināšanai, gan apdzīvotības saglabāšanai.
Finansējuma avotsProjekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Ikšķiles novada pašvaldības finansējuma.
Projekta budžets

Attiecināmās izmaksu summa ir EUR 244 444,44

ELFLA finansējums ir EUR 220 000,00

Pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 24 444,44

Galvenās aktivitātesPārbūvēts grants ceļa posms “Dālderi – Kalnakumpēni” 2,2 km garumā. Pārbūvētas caurtekas, attīrītas ceļa malas no kokiem un krūmiem.
Projekta rezultātsPārbūvēts grants ceļa posms 2,2 km garumā, uzlabota ceļa nestspēja un drošība.
Projekta ilgums25.05.2018 -21.12.2018

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

GRANTS CEĻA “DĀLDERI – KALNAKUMPĒNI” PĀRBŪVE

Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā

Projekta nosaukumsLejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā
Projekta numurs1-08/299/2017
IesniedzējsOgres novada pašvaldība (Projekta Vadošais partneris)
Sadarbības partneriOgres, Ikšķiles, Lielvārdes, Stopiņu, Salaspils  un Ķeguma novada pašvaldības
Projekta mērķisProjekta mērķis ir iesaistīt Lejasdaugavas novadu iedzīvotājus velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē un vides izglītošanā, tādā veidā popularizējot gan vietējā, gan projekta noslēgumā nacionālā mērogā Lejasdaugavas novadu dabas un kultūrvēsturiskos objektus Ogres upes ielejā, Daugavas labajā krastā un Mazās Juglas krastos.
Finansējuma avotsLatvijas vides aizsardzības fonds
Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas (Ikšķiles novada pašvaldības daļa) ir 7503,99 EUR ieskaitot PVN, tai skaitā,

LVAF finansējums – 5977,99 EUR;

Ikšķiles novada pašvaldības finansējums –  1526 EUR.

Galvenās aktivitātesProjekta ietvaros tiks veikta dabas un kultūrvēsturisko objektu izpēte, novadpētniecība, intervijas ar iedzīvotājiem, velomaršrutu un ūdenstūrisma maršrutu izstrāde, dabas, kultūrvēsturisko objektu un velomaršrutu marķēšana, velobraucieni, informatīvie semināri, dabas objektu attīrīšanas talkas un vides gidu apmācība.
Projekta rezultātsProjekta rezultātā būs izstrādāts velo un ūdenstūrisma maršruts par godu Latvijas simtgadei, iesaistot Lejasdaugavas novadu iedzīvotājus, kā arī vides jautājumos izglītoti iedzīvotāji, tādā veidā popularizējot gan vietējā, gan nacionālā mērogā Lejasdaugavas novadu dabas un kultūrvēsturiskos objektus Ogres upes ielejā, Daugavas labajā krastā un Mazās Juglas krastos.
Projekta ilgums25.01.2018. – 30.06.2018.

 

Latvijas vides aizsardzības fonds