• pārbaudiet, vai ēkas (telpa), kas atrodas nekustamajā īpašumā , ko vēlaties pirkt,  ir reģistrētas zemesgrāmatā;
  • pārbaudiet, kāds ir ēkas (telpas) lietošanas veids atbilstoši būvvaldē saskaņotajai būvniecības dokumentācijai;
  • ziniet, ka par patvaļīgo būvniecību atbild nekustamā īpašuma īpašnieks, kurš reģistrēts zemesgrāmatā;
  • pārbaudiet, vai kopš ēkas (telpas) nodošanas ekspluatācijā ir veikta tās atjaunošana vai pārbūve, un, vai šādiem būvdarbiem ir būvvaldē saskaņota būvniecības dokumentācija;
  • ņemiet vērā, ka būves izmantošana pirms tās nodošanas ekspluatācijā ir aizliegta;
  • atcerieties, ka ekspluatācijā pieņemtā būve jāizmanto atbilstoši tās lietošanas veidam;
  • VĒRSIETIES attiecīgās administratīvās teritorijas būvvaldē, ja ir neskaidrības, jautājumi vai ir nepieciešama papildu informācija;
  • PAZIŅOJIET sludinājuma portāla administrācijai par sludinājumā norādīto maldinošo informāciju vai attiecīgās administratīvās teritorijas būvvaldei par būvniecības vai būves ekspluatācijas pārkāpumiem.