SPĒKĀ ESOŠO DETĀLPLĀNOJUMU SARAKSTS,

kura papildinājumi nav grozījumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos

 

 

Detālplānojuma nosaukums

Detālplānojuma robežas / zemesgabala kadastra numurs

Platība

(ha)

ApstiprinātsLēmumi

Mejas-1

Mejas-2

7494 012 0736

7494 012 0737

1.066

1.125

20.11.2002.

 
Muižnieki

7494 015 0138

0.9717

22.01.2003.

 

Rītiņi (1.z.v.)

7494 011 0040

3.7163

19.03.2003.

 
Daugmalieši

7494 011 0093

2.6918

20.08.2003.

 

Krieviņi 3

7494 015 0050

2.1

20.08.2003.

 
Zvaigznes

7494 011 0140

3.04

17.09.2003.

 

Priedaine 2.z.v.

7494 012 0714

1.02

17.09.2003.

 

Āpeni 1.z.v.

7494 012 0086

3.18

24.03.2004.

 

Priedaine 3.z.v.

7494 012 0185

3.902

19.05.2004.

 
Laukmalas

7494 002 0006

4.01

22.09.2004.

 
Dobelnieki

7494 002 0001

7494 002 0207

18.064

0.781

18.05.2005.

 
Saulrīti

7494 011 0012

7494 011 0078

7494 011 0079

2.53

0.33

0.36

18.05.2005.

 
Rudzīši

7494 008 0002

2.01

15.06.2005.

 
Lauri

7494 004 0329

14.54

19.07.2006.

 

Strēlnieku 10A

7405 002 0061

0,7621

15.11.2006.

 
Tigranas

7494 010 0021

7.44

21.02.2007.

 

Jāņu iela 5a

7494 012 0293

0,45

21.03.2007.

 
Vīlipi

7494 007 0129

2,9

18.04.2007.

 
Rītiņi

7494 011 0041

6.81

16.05.2007.

 
Spulgas

7494 006 0212

1,98

16.05.2007.

 

Saules mežs

7494 007 0249

7,04

18.07.2007.

 
Stabulēni

7494 004 0293

 

18.07.2007

 

Atvari-3

7494 007 0143

2,24

22.08.2007.

 

Miemenes un

Zutiņi

7494 015 0183

7494 015 0021

Kopā 6,69

22.08.2007.

 
Ranči

7494 010 1230

1,5

22.08.2007.

 
Aizvēji

7494 012 0038

1,79

19.09.2007.

 

Drukas 3. z.v.

7494 011 0001

8,15

19.09.2007.

 
Mežbebri

7494 015 0309

6,69

19.09.2007.

 

Mežpūces

7494 015 0132

28,16

19.09.2007.

 

Rāznas

Vanagi

Mellaji

7494 001 0058

7494 001 0020

7494 001 0012

5,1

2,3

4,7

19.09.2007.

 
Gatreinīši

7494 007 0145

0,37

17.10.2007.

16.04.2008.

 
Mežaraupi

7494 012 0560

5,56

17.10.2007.

 
Oškalni

7494 007 0361

1.91

17.10.2007.

 

Saules nami

7494 007 0337

2,23

17.10.2007.

 

Apvāršņi

7494 010 0103

2,1

21.11.2007.

 

Atvari -5,

Atvari-6,

Pilskalni-1

7494 007 0146

7494 007 0148

7494 007 0225

0,8

0,8

0,85

21.11.2007.

 

Biteri

Bramberģi

7494 009 0001

7494 009 0062

4,67

5,0

21.11.2007.

 

Kalna Ādmiņi

7494 011 0183

0,41

10.12.2007

 
Augšnoriņas

7494 015 0357

4,45

19.12.2007.

 

Cīruļi-2, 2. z.v.

7494 005 0049

2,03

19.12.2007.

 
Mežastūri

7494 006 0328

0,87

19.12.2007.

 
Vībotnes

7494 015 0035

3,1

19.12.2007.

 
Āres

7494 015 0124

1,0

20.02.2008.

 
Smaidas

7494 002 0232

1,3

20.02.2008.

 

Drukas 2.un 7. z.v.

7494 007 0003

7494 007 0363

16,7

3,84

19.03.2008.

 
Dižkadiķi

7494 005 0117

5,73

16.04.2008.

 
Kalnanoras

7494 007 0028

18,7

16.04.2008.

 
Kalnkurzemnieki

7494 011 0231

1,36

16.04.2008.

 

Kranciemnieki

(tajā skaitā): Augškranciemnieki

Pureņkranciemnieki

Priežkranciemnieki

Skubiņas

Tērces

Tilgaļi

Jorēni

Lejaskranciemnieki

Viduskranciemnieki

 

7494 004 0495

7494 004 0496

7494 004 0499

7494 004 0505

7494 004 0501

7494 004 0506

7494 004 0504

7494 004 0498

7494 004 0494

 

1,9

1.59

1,12

2,6

1,05

2,11

1,46

1,8

2,24

16.04.2008.

 

Riemeri un

Lejasčukuri

7494 002 0251

7494 002 0264

3,8

16.04.2008.

 
Stradiņi

7494 006 0129

2,9

16.04.2008.

 

Brīvuļi (daļa no 1.z.v.)

7494 004 0027

1,5

21.05.2008.

 
Dienvidi

7494 010 0071

1,8

21.05.2008.

 
Zaļumnieki

7494 008 0227

2,21

21.05.2008.

 
Ziemeļi

7494 010 0073

1,5

21.05.2008.

 
Jūras

7494 012 0541

0,9282

19.06.2008.

 

Keitas

un Ietekas 2. zemes vienība

7494 006 0092

7494 006 0092

1,58

2,43

19.06.2008.

 

Palejas-1

7494 015 0147

2,83

19.06.2008.

 

Priežu sili

7494 012 0849

0,5

19.06.2008.

 

Sila Kalni

7494 012 0848

0,5

19.06.2008.

 

Bebru taka

Strautmaņi 1. z.v.

Strautmaņi 2. z.v.

7494 006 0452

7494 006 0336

7494 006 0106

5,51

12,6

3,15

16.07.2008.

 

Dūmakas

un Latiņi

7494 009 0064

7494 009 0068

0,59

0,5

16.07.2008.

 
Ārlejas

7494 011 0233

0,6120.08.2008. 
Kaugeri

7494 004 0622

0,5

20.08.2008.

 
Ozolkalni

7494 012 0001

16,74

20.08.2008.

 
Ikšķiles ev.lut. draudzes saimniecības daļa

7494 012 0033

8,88

15.10.2008.

 
Pūpoli

7494 006 0187

3,3

15.10.2008.

 

Skolas iela 4a (Maksima)

7405 002 0518

0.5349

15.10.2008.

 

Augšdalbiņi,

Dalbiņu ceļš

7494 012 1189

7494 012 1190

0,4603

0.1614

21.01.2009.

 

Begonijas (Kābeles-2)

7494 011 0046

4.05

28.01.2009.

 
Dravnieki

7494 004 0147

7,2

20.05.2009.

 
Mežrūķi

7494 004 0038

3,28

20.05.2009.

 

Rīta Rasas

7494 007 0306

0,65

22.07.2009.

 
Ezeri

7494 008 0061

0,39

19.08.2009.

 

Drukas 4. z.v.

7494 007 0020

10,54

23.09.2009.

 

Rutkuziedi un

Budzīši

7494 002 0008

7494 002 0231

1,41

0,96

23.09.2009.

 

Kalnezeri

7494 004 0144

4,6

28.10.2009.

 

Beverīnas 4-1

7494 004 0201

0,5192

25.11.2009.

 
Bredrihi

7494 003 0148

0,98

25.11.2009.

 

Augšavoti

Kalnavoti

7494 015 0067

7494 015 0151

6,0

0,7

27.01.2010.

 
Vēri

7494 012 1092

7,51

27.01.2010.

 

Ikšķiles vidusskolas teritorija

(Skolas iela 2)

7405 002 0433

3.5562

24.02.2010.

 

Grozījumi Ikšķiles ev.lut. draudzes saimniecības daļas detālplānojumā (Nr.67) Aveņu iela 1 teritorijā

7494 012 0381

0.3939

20.10.2010.

 

Skolas ielas atpūtas laukumi, Centra apbūves piebrauktuves daļa

7405 002 0071

7405 002 0313

7405 002 0521

0.464

24.11.2010.

 

Melioratoru,Kalēju, Meža, Celmu un Lupīnu ielas, nek.īp. „Stadions” robežas, Ausekļa ielas un A6 teritorija

7405 002 0477

7405 002 0513

7494 012 0790

7494 012 0789

7405 002 0474

7494 012 0550

7494 012 0549

7494 012 0800

7494 012 0801

7405 002 0009

7405 002 0013

~ 10

25.05.2011.

 

Grozījumidetālplānojumā Atvari-3 (Nr.24) - Atvari-3, Atvaru ceļš un Kliederes

7494 007 0143

7494 007 0422

7494 007 0423

7494 007 0419

0.7778

0.0579

0.1150

0.2503

23.03.2011.

 
Šipas

7494 011 0035

5.5444

30.11.2011.

 

Gobas, Elkšņu ceļš

7494 015 0249

7494 015 0250

7494 015 0251

7494 015 0130

5.46

28.11.2012.

Lēmums par detālplaņojuma apstiprināšanu

Detālplānojums

Grozījumidetālplānojumā Atvari-5, Atvari-6, Pilskalni-1 (Nr.37) – Ziedlauki, Ziedbirzes, Lejasbirzes

7494 007 0412

7494 007 0148

7494 007 0146

0.2502

0.2502

0.2503

19.12.2012.

(saist.not.

Nr.28/2012)

Detālplānojuma grozījumi


Detālplānojuma grozījumi


Detālplānojuma grozījumi


Teritorijas patreizējā izmantošana


Detālplānojuma grozījumi


Apliecinājums

Pašvaldības domes lēmums


Saistošie noteikumi

Meldriņi, Noriņu ceļš

7494 015 0351

7494 015 0355

0.59

0.1804

23.01.2013.

Lēmums par apstiprināšanu

Detalplānojums