Atbalsts privāto izglītības iestāžu apmeklējumam

Ikšķiles novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

Saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

  • bērna un viena no bērna vecākiem vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns pirms pašvaldības atbalsta pieprasīšanas reģistrēts pašvaldības uzņemšanas reģistrā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē un netiek nodrošināts ar vietu no pusotra gada vecuma.

Atbalsta apmērs 2018. gadā:

  • 248.79 eiro/mēnesī par bērniem 1,5 – 4 g.v.
  • 180.51 eiro/ mēnesī par bērniem 5 – 6 g.v.

Pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas, tiks veikti pārrēķini atbilstoši izmaksām uz vienu izglītojamo 2018. gadā.

Atbalsta apmērs aprēķināts saskaņā ar MK noteikumiem 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (08.12.2015.)

Ikšķiles novada pašvaldībai noslēgti līgumi par pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanu ar Ikšķiles novadā esošajām privātām izglītības iestādēm. Privātās pirmsskolas izglītības pakalpojumu izmaksu tāmes:

  • Ķiparu nams
  • Mazulītis
  • Brīvā skola

Pielikumi:

tāme_99baltie zirgi.pdf

tāme_ķiparunams.pdf

tāme_Mazulītis.pdf