Ikšķiles Brīvā skola

Ikšķiles Brīvā skola

 

 

Ikšķiles Brīvā skola
Adrese: Rīgas iela 175, Ikšķile, LV-5052
Tālrunis: 29299668; 29149533
E-pasts:info@brivaskola.lv
Mājas lapa: www.brivaskola.lv

 

 

 

Ikšķiles Brīvā skola ir tautskolas "99 Baltie zirgi" struktūrvienība Ikšķilē. Skolas atvēršanu un uzturēšanu nodrošina vecāku iniciatīva: ģimenes, apvienojot savas idejas par mūsdienīgu, bērnam draudzīgu un sabiedrībai vajadzīgu skolu, kā arī liekot kopā savu darbu un līdzekļus, radījušas skolu sev - paši savā dzīvesvietā.

Skola īsteno pirmsskolas un pamatizglītības programmu (līdz 6.klasei), izmantojot tautas pedagoģijas pieeju un individuālas mācību metodes.

Skolas vērtības ir brīvība, daba, kopiena un latviskums.

 Ikšķiles Brīvās skolas pamatprincipi:

  • Izglītošanās pamatā ir bērns, viņa intereses, sapņi un talanti. 
  • Skolas ikdiena, arī mācību process, tiek organizēts atbilstoši Saules gada kalendāram, lai bērnu ikdiena būtu sasaistīta gan ar dabas cikliem, gan seno latviešu kultūru;
  • Gan pirmsskolā, gan pamatskolā darbs norit dažāda vecuma bērnu saimēs. Šādā modelī ne tikai skolotājs māca bērnus, bet arī bērni kļūst par skolotājiem mazākajiem, vienlaikus atkārtojot iepriekš apgūtās zināšanas.
  • Skolas pedagogi un darbinieki iesaistās dažādos starptautisko projektos, lai gūtu jaunu un dalītos esošajā pieredzē ar izglītību saistītos jautājumos. Pieredzes apmaiņā pēdējo pāris gadu laikā skolas pedagogi viesojušies Somijā, Igaunijā, Francijā, Itālijā, Portugālē, Rumānijā, Polijā, Lietuvā.
  • Bērni skolā apgūst zināšanas ne tikai valsts noteiktajos mācību priekšmetos, bet arī  aušanā, tautas mūzikas instrumentu spēlē, keramikā.

 Katru gadu bērniem tiek piedāvātas interešu izglītības nodarbības dažādām gaumēm un talantiem,-  joga, balets, robotika, valodu pulciņi, gleznošana, mazuļu skola, klavieru spēles apmācība pēc Suzuki metodes. Šīs nodarbības apmeklē arī bērni no citām izglītības iestādēm.

  • Visa vecuma bērni piedalās Klusuma pauzēs un Domāšanas stundās. Nodarbības iemāca koncentrēties, būt ar sevi, apstāties ikdienas skrējienā;
  • Arī Ikšķiles Brīvās skolas pagalmam ir īpaša nozīme ikdienā un svētku reizēs.

Neatkarīgi no laikapstākļiem, bērniem katru dienu ārā pavada vismaz pāris stundu.

Skolas pagalmā pēc bioloģiskās lauksaimniecības principiem ir iekopts dārzs, kur palīdzīgu roku sniedz gan bērni, gan darbinieki, gan vecāki.

Skolas pagalms divas reizes gadā tiek uzposts skolas sakopšanas talkās, kur piedalās apmēram 100 dalībnieku. Aptuveni šādu pašu skaitu cilvēku pagalms uzņem svētku reizēs,- Miķeļos, Mārtiņos, Ziemassvētkos, Meteņos, Lieldienās, Ūsiņos un Jāņos.

  • Ikšķiles Brīvā skola ir kopiena, skolā pulcējas visa ģimene,- svētkos, pasākumos un nodarbībās, talkās un ikdienā.

2018./2019. MĀCĪBU GADA piedāvājums nodarbībām bērniem un pieaugušajiem

 www.brivaskola.lv