Pedagogi

Pedagogi
Mākslas pedagogiRita Legčilina - Broka
Laila Balode
ELga Grīnvalde
Aleksandrs Zobens
Varis Lamsters
Klavierspēles pedagogiMaira Līduma
Rimma Pudāne
Elga Volodko
Ksenija Pospelova
Zanda Grīnberga - Grundule
Flautas spēles pedagogsArta Asare
Klarnetes spēles pedagogs
Saksofona spēles pedagogs
Linda Ivanova
Trompetes spēles pedagogsNormunds Krastiņš
Saksofona spēles pedagogsEmīls Avotiņš
Akordeona spēles pedagogiAnita Rieksta
Natālija Čurilina
Vijoles spēles pedagogsAnete Krastiņa
Čella spēles pedagogsIrēna Šponberga
Mūzikas teorijas pedagogiIveta Sproģe
Linda Lovniece
Vokālās klases pedagogiZane Tāluma
Linda Lovniece