Ikšķilē diskutē par bērnu tiesību aizsardzību

diskusija

30.septembrī Ikšķiles novada pašvaldībā notika Pierīgas reģiona noslēdzošā diskusija par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā Latvijas novados un sadarbības grupu darbības efektivitāti dažādās pašvaldībās.
Lai sekmētu institūciju sadarbību un veidotu katras institūcijas efektīvu rīcību, nodrošinot bērna tiesību un interešu aizsardzību, pašvaldību līmenī ir izveidotas sadarbības grupas. Šajā diskusijā tika iztirzāti aptaujas rezultāti par šo sadarbības grupu darbību un iespējām uzlabot bērnu aizsardzības jomu Latvijā.

diskusija

diskusija

diskusija

diskusija