Informācija Bāriņtiesas apmeklētājiem

Pašvaldības darbinieku atvaļinājuma laikā no šī gada 10.jūlija līdz 23.jūlijam Bāriņtiesa nesniegs apliecinājumu pakalpojumus (pilnvaru un piekrišanu sagatavošana, apliecināšana, nostiprinājuma lūgumu un līgumu sagatavošana, apliecināšana, kopiju apliecināšana u.c.).  Steidzamos gadījumos pakalpojumu aicinām lūgt jebkuram zvērinātam notāram.