gagaikskile

Jau tūkstošiem gadu Ikšķiles novada  teritorijā dzīvo Lielās gauras – interesantas pīles, kuru mājas ir ūdenī, bet mazuļi nāk pasaulē koku dobumos. Tagad blakus Lielajām gaurām dzīvojam arī mēs, ceļam mājas, iekārtojam dārzus, zāģejam kokus un putniem paliek arvien mazāk vietu, kur perēt.

Lai atbalstītu lielās gaurasm, Ikšķiles novada pašvaldība sadarbībā ar Vides aizsardzības fondu, Latvijas ornitoloģijas biedrību, SIA "Rīgas meži" un projektu "Gauru Galvaspilsēta", ir uzstādījusi  6 mākslīgās ligzdvietas, kur putniem būs droši  un ērti perēt jauno paaudzi.

Uzstādītos būrus pieskatīs ornitologi, veiks putnu uzskaiti un gredzenošanu. Tas nepieciešams tāpēc, lai būtu iespējams pēc iespējas vairāk uzzināt par Lielo gauru dzīvi Ikškilē un nākotnē varetu šiem putniem palīdzēt ligzdot efektīvāk. Mūsu uzdevums ir tiem netraucēt.

Iespēja tiešsaistē vērot gauru ligzdošanas vietu: https://www.youtube.com/watch?v=ugKUbMwDRcc

Projektā kopā ar dažādiem Latvijas Ornitoloģijas biedrības sagatavotiem uzdevumiem skolēniem būs iespēja ielūkoties lielo gauru ligzdošanas sekmju uzlabošanas projektā Ikšķilē (“GAGA Ikšķile” jeb “Gauru Galvaspilsēta Ikšķile”), kur tiks publicēti izglītojoši materiāli un video.

Sākot ar maija vidu, mātes ar mazajiem pīleniem dosies uz Daugavu, kur augs un mācīsies visas dzīves gudrības, kas Lielajām gaurām nepieciešamas, bet lai tas notiktu bez aizķeršanās GAGA projekta ietvaros uz HES dambja tiks izveidoti speciali tiltiņi, pa kuriem mazie pīlēni varēs pārvaret betona apmali un nokļūt Daugavā 

Ja zini, kur vēl Ikšķilē ligzdo Lielās gauras, redzi pīļu mati ar bērniem vai novēro rosību jaunajās Gauru mājās, tad zvani uz Gauru galvaspilsētas informatīvo tālruni – 24 91 66 55 vai seko Facebook un Youtube “GAGA Ikškile” lapā.

Lielās gauras ir iemācījušās sadzīvot ar mums – cilvēkiem, tagad arī mums ir jāmācās palīdzēt putniem, būsim atbildīgi, lai Ikškile kļūtu par pilntiesīgu Lielo gauru galvaspilsētu. 

Gauru galvaspilseta - vieta, kur cilvēki staiga ar putniem.

Projekts “Putna stunda” tiek īstenots Latvijas Ornitoloģijas biedrības izglītības programmas “Putni un mēs” ietvaros ar Latvijas Vides aizsardzības fondaatbalstu. Projekta mērķis ir izglītot un iesaistīt jauniešus ūdensputnu dzīves izpētē un dabai draudzīga dzīvesveida veicināšanā, līdzdarbojoties reāla ūdensputniem veltīta projekta īstenošanā.

lvaf