Otrreiz izmantojami materiāli lielā un mazā saimniecībā

pārstrāde

Šobrīd visā pasaulē plaši tiek runāts par ilgtspējīgiem risinājumiem, atjaunojamo resursu izmantošanu un energoefektivitāti, jo tikai tā ir iespējams nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu, atjaunošanu un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ņemot vērā dabas piesārņojumu un tā negatīvo ietekmi, par dažādu resursu bezatkritumu vai otrreizēju izmantošanu ir jādomā gan valsts, gan pašvaldības, gan katras mājsaimniecības līmenī, novēršot vai vismaz mazinot atkritumu rašanos.

Ikšķiles novada pašvaldība savā teritorijā ir nodrošinājusi atkritumu šķirošanas iespējas, ko mūsu novadnieki aktīvi izmanto. Ne vienmēr un ne visiem tas izdodas līdz galam pareizi, bet mācot un mudinot to darīt katrā mājsaimniecībā, visi kopā panāksim mūsu izpratnes veidošanos par katras mazās lietas nozīmi daudz lielākā mērogā. Populāra arī ir iniciatīva par bezatkritumu saimniekošanu, tomēr, ņemot vērā, ka līdz šim vairāk esam dzīvojuši ērti un tikai pēc tam videi draudzīgi, tad būtiska vai pilnīga atkritumu samazināšana notiek tikai palēnām.

Tas, ko mēs varam darīt jau šobrīd, ir nodrošināt, ka tās lietas, ko līdz šim ikdienā esam uzskatījuši par atkritumiem, varam izmantot kādu citu lietu radīšanā, jo kas vienā jomā ir atkritums, citā vietā var noderēt kā materiāls.

Arī pašvaldība ne vien mudina savus novadniekus domāt un dzīvot videi draudzīgi un pēc iespējas vairāk rūpēties par atkritumu daudzuma samazināšanu, bet arī pati cenšas meklēt dažādus risinājumus, kā īstenot projektus, kuros ir izmantoti energoefektīvi risinājumi, alternatīvā enerģija vai pārstrādāti materiāli. Šādi risinājumi ir izmantoti, piemēram, pašvaldības pirmsskolas iestādē “Čiekuriņš”, kur uzstādīti saules kolektori, Tīnūžu tirgus laukumā, kur uzstādīti apgaismes stabi ar saules baterijām un laukuma segumā izmantots otrreiz pārstrādāts materiāls, Ikšķiles vidusskolā, kur siltuma ražošanai tiek izmantoti kanalizācijas notekūdeņi.

Arī atjaunojot ceļus, pašvaldība domā par veidu, kā lietderīgi izmantot, piemēram, veco asfalta segumu, kas no vienas puses sakrauts kaudzēs ir uzskatāms par atkritumiem, bet, to sadrupinot, var izveidot jaunu izmantojamu materiālu. Lai mazinātu atkritumu daudzumu, pārstrādāts asfalts ir izmantots arī vairākos mūsu valsts ceļos – piemēram, būvējot Jūrmalas, Vidzemes un Tallinas šosejas un arī atjaunojot ceļu no Ikšķiles uz Tīnūžiem. Atkarībā no iegūtā materiāla kvalitātes, noņemto asfaltu izmanto ceļa segas sagatavošanā vai pārkausējot - jauna asfalta ražošanā.

Ņemot vērā, ka arī Ikšķilē vairākām ielām ir mainīts ceļu segums, arī mūsu pašvaldība meklē risinājumus, kā šo noņemto asfaltu no atkritumiem pārvērst par otrreiz izmantojamu materiālu, tādejādi samazinot atkritumu daudzumu un uzlabojot kādu mūsu novada ielas vai ceļa posmu.

Pašvaldība aicina katru no mums domāt un būt radošiem, lai nemestu atkritumos lietas, ko varam izmantot lietderīgi! Rūpēsimies var vidi mums apkārt un mudināsim to darīt arī līdzcilvēkus!