Par brīvpusdienu un ēdināšanas pabalstu nodrošināšanu izglītojamajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu laikā

trauki

Ogres novada pašvaldības 2021. gada 9. septembra domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums  “Par brīvpusdienu un ēdināšanas pabalstu nodrošināšanu izglītojamajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu laikā”.

Ar brīvpusdienām vai ēdināšanas pabalstu pārtikas paku  veidā tiks nodrošināti:

  • Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarētie vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie līdz piecu gadu vecumam, kuriem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ netiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas īstenošana klātienē;
  • Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarētie izglītības iestāžu izglītojamie, kuriem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ mācību process notiek attālināti;
  • Visi Ogres novada vispārējās izglītības iestāžu 1. - 4. klašu izglītojamie neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, kuriem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ mācību process notiek attālināti.

Pārtikas  paku saturs tiek veidots desmit darba dienām saskaņā ar pašvaldības piesaistīta pārtikas tehnologa izstrādātu ēdienkarti, kas atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.

Pārtikas  pakas vērtība nepārsniedz:

  • 15,00 EUR izglītojamajiem no 1. līdz 12. klasei;
  • 27,50 EUR pirmsskolas izglītojamajiem.

Pārtikas  pakas tiek nodrošinātas piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, izsniedzot pārtikas paku pieteikumā izvēlētajā Ogres novada vispārējās izglītības iestādē vai izglītojamā dzīvesvietā, ja vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ir Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) noteikta karantīna saistībā ar konstatētu saslimšanu ar Covid-19 vīrusu.

Pārtikas  pakas tiek izsniegtas, uzrādot Ogres novada skolēna karti vai skolēna apliecību.

PAŠVALDĪBAS  DOMES  ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLA  IZRAKSTS