Uzņēmēji aicināti uz konsultatīvo padomi

radīts Ikšķilē

Ikšķiles novada pašvaldība aicina pieteikties uzņēmējus dalībai Ikšķiles novada uzņēmēju konsultatīvajā padomē.

Padome ir konsultatīva institūcija, kurā darbojas Pašvaldības vadība un speciālisti, Ikšķiles novada uzņēmējbiedrības biedri un uzņēmēji, kas savu saimniecisko darbību veic Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā. Padome pārstāv uzņēmēju intereses, stimulē uzņēmējdarbības attīstību un veicina uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, sniedz priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām un risinājumiem.

Ja vēlaties iesaistīties padomes darbībā, tad pieteikumu/iesniegumu brīvā formā varat iesniegt līdz 2019.gada 21.jūnijam Ikšķiles novada pašvaldībā (Peldu iela 22) vai sūtot elektorniski uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Ikšķiles novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums