SAVĀDAIS GADS DZEJĀ UN AUDIO GRĀMATĀ

Didzis Rijnieks
19:00
24.09.2021.

Mūsu novadnieks ikšķilietis Didzis Rijnieks jau sen apliecinājis sevi kā komponists. Daudzi Latvijas bērni ir dziedājuši viņa komponētās dziesmas. Dažādas mūzikas izdevniecības gadu gaitā izdevušas 16 bērnu dziesmu programmas. Oriģināldziesmas un tautasdziesmu apdares ir Latvijas koru un ansambļu repertuārā.

Pandēmijas ierobežojumi nav iegrožojuši radošo garu. Laikā, kad kopā dziedāšana kļuvusi gandrīz neiespējama, Didzis Rijnieks atradis iespēju izteikties jaunā veidā. Karantīnas laikā tapis dzejoļu krājums “Savādais gads”. Iepriekš tika rakstītas rīmes un dziesmu vārdi. Bet dzeja – tā jau ir augstāka kvalitāte. Dzejoļi radušies laika posmā no 2020. gada marta līdz šīs vasaras beigām. Tie kārtojas kā personīga dienasgrāmata, kalendāra piezīmes, pārdomas par notiekošo un dažādām dzīves situācijām. Dažreiz kā sarkasms par notikumiem, kas virmojuši mums apkārt. Var arī pasmieties. Raudāt? Diez vai.  

Dzejoļu krājums šoreiz nebūs aptaustāms ierastā veidā  kā drukāta grāmata, bet gan mūsdienu un īpaši pandēmijas prasībām atbilstošs izdevums – kā  digitāla audio grāmata.  Klausītājs un reizē arī lasītājs varēs sekot līdz autora paša ierunātajiem dzejoļiem, izbaudot visas daudzveidīgās intonācijas nianses, kas tajos slēpjas.

Satikties ar autoru un viņa dzejoļiem paša lasījumā aicinām visus interesentus 24. septembrī pl. 19.00 Ikšķiles tautas namā. Tikšanās būs vairāk dzejiska, bet noteikti skanēs arī Didža Rijnieka komponētās dziesmas.

     Uz tikšanos!

Ieeja ar derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai vīrusa pārslimošanas faktu.