"Goda novadnieki" un "Gada cilvēki"

Juris Kļaviņš

 

JURIS KĻAVIŅŠ

Sieviešu vokālā ansambļa “Nona” un vīriešu vokālā ansambļa “Tikai tā” vadītājs.

 “Goda novadnieks 2020"

Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu amatiermākslas tradīciju veidošanā un kultūras dzīves bagātināšanā Ikšķiles novadā, radošu devumu latviešu kora mūzikas un koru dziedāšanas attīstībā.

 

 


VilerušsVALDIS VILLERUŠS         

Latvijas Mākslas akadēmijas emeritētais profesors, grafiķis, grāmatu mākslinieks, Latvijas grāmatu mākslas vēsturnieks.

"Goda novadnieks 2019"

Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu  Ikšķiles novada kultūrvēsturisko vērtību izpētē un saglabāšanā, lokālpatriotismu un aktīvu                                                                                        sabiedrisko  darbību.    


Valda Kurša

 

VALDA KURŠA

Ilggadēja Tīnūžu tautas nama vadītāja.

"Goda novadnieks 2019"

Apbalvojums piešķirts par radošu un godprātīgu darbu Ikšķiles novada pašvaldībā, lokālpatriotismu un nozīmīgu personisko ieguldījumu novada kultūras dzīves veidošanā.

 

Pēteris Romanovskis

 

PĒTERIS ROMANOVSKIS

Ikšķiles un Tīnūžu Latvijas Tautas frontes nodaļu vadītājs no 1988.gada līdz 1991.gadam, pirmais Ikšķiles izpildkomitejas priekšsēdētājs, Ikšķiles pašvaldības vadītājs. 

“Goda novadnieks 2018”

Apbalvojums piešķirts  par nozīmīgu ieguldījumu   pilsoniskās apziņas aktivizēšanā Latvijas Atmodas gados Ikšķiles novadā un Latvijas Tautas frontes 30.gadskārtā.


Laugalis

 

DZINTARS LAUGALIS

Ikšķiles ev. luteriskās Sv.Meinarda draudzes mācītājs.

"Goda novadnieks 2018"

Tituls piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu vispārcilvēcisko vērtību stiprināšanā un Ikšķiles novada sabiedriskās dzīves veidošanā.

 

 


Sanda Reikmane

 

SANDA REIKMANE

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Ķiparu nams”  vadītāja.

"Gada cilvēks 2018" 

Tituls piešķirts par ieguldījumu Vislatvijas projekta apmācību programmā “Stop 4-7” un privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Ķiparu nams” 10 gadu jubilejā.

 

 


LELDE SĀMĪTE

LELDE SĀMĪTE

Ikšķiles Kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja.
Goda novadnieks 2017.

Tituls piešķirts par radošu un nesavtīgu sabiedrisko darbību, vadot Ikšķiles Kultūras biedrību, un nozīmīgu personisko ieguldījumu novada kultūras dzīves veidošanā

 

 

 


EDGARS MASAĻSKIS

EDGARS MASAĻSKIS

Ilggadējais Latvijas izlases vārtsargs hokejā. 
Ikšķiles novada gada cilvēks 2017.

Tituls piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu aktīva dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Ikšķiles novada tēla veidošanā.

 

 

 

 


NORA IKSTENANORA IKSTENA

Rakstniece, Dzintara Soduma balvas laureāte. “Ikšķiles novada Goda novadniece 2016”. 

Tituls piešķirts par izcilu literāro devumu Ikšķiles novada kultūras dzīves bagātināšanā, vēsturisko vērtību popularizēšanā un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas rakstniecības attīstībā.

 


GUNĀRS FREIDENFELDSGUNĀRS FREIDENFELDS

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas pedagogs, pūtēju orķestra diriģents. “Ikšķiles novada Goda novadnieks 2016”.

Tituls piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu pūtēju orķestra tradīciju atjaunošanā un popularizēšanā Ikšķiles novadā, entuziasmu un aizrautību jaunās mūziķu paaudzes audzināšanā.


SINTIJA VANAGASINTIJA VANAGA

Ikšķiles vidusskolas Skolas padomes priekšsēdētāja. “Ikšķiles novada Gada cilvēks 2016”.

Tituls piešķirts par aktīvu, radošu un nesavtīgu darbu Ikšķiles vidusskolas Skolas padomē, skolēnu mācību izaugsmes veicināšanu un komunikācijas sekmēšanu starp vecākiem, skolotājiem un skolēniem.

 


NATĀLIJA LOGINANATĀLIJA LOGINA

Audēja amatiermeistare. „Ikšķiles novada GADA CILVĒKS 2015”.

Tituls piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma - Ikšķiles jostas - darināšanas tradīciju atdzīvināšanā un popularizēšanā.

 

 

 

 


MAIRA LĪDUMAMAIRA LĪDUMA

Ikšķiles vidusskolas skolotāja. „Ikšķiles novada GADA CILVĒKS 2015”.

Tituls piešķirts par radošu un pašaizliedzīgu darbu, vadot Ikšķiles vidusskolas 5.-9.klašu kori, un augstiem sasniegumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru fināla konkursā.

 

 

 


LINDA IVANOVALINDA IVANOVA

Ikšķiles vidusskolas skolotāja. „Ikšķiles novada GADA CILVĒKS 2015”.

Tituls piešķirts par radošu un pašaizliedzīgu darbu, vadot Ikšķiles vidusskolas 5.-9.klašu kori, un augstiem sasniegumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru fināla konkursā.

 

 

 


VELTA KRAUZEVELTA KRAUZE

Ilggadēja Tīnūžu pagasta sekretāre un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. GODA NOVADNIECE 2015. Tituls piešķirts par mūža ieguldījumu profesijā, kultūrvēsturisko vērtību izpētē un saglabāšanā, kā arī par aktīvu sabiedrisko darbību Ikšķiles novadā.

 

 

 

 


KARLOVS JĀNISKARLOVS JĀNIS

Mākslinieks-tēlnieks. GODA NOVADNIEKS 2014. Tituls piešķirts par izcilu ieguldījumu Latvijas mākslas attīstībā, valstiskuma apziņas stiprināšanā un Ikšķiles novada kultūrvides veidošanā.

 

 

 


ZOBENS ALEKSANDRSZOBENS ALEKSANDRS

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas keramikas pasniedzējs. GODA NOVADNIEKS 2014. Tituls piešķirts par radošiem nopelniem kultūrā, ilggadīgu un nesavtīgu ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un mākslas izglītībā.

 

 


KULPE ROBERTSKULPE ROBERTS

Ikšķiles novada pensionāru biedrības „Saulgrieži” aktīvists. GODA NOVADNIEKS 2014. Tituls piešķirts par aktīvu, radošu un godprātīgu darbu, mūža ieguldījumu Ikšķiles novada sabiedriskajā dzīvē.

 

 

 


KRISTĪNE LIBERTAKRISTĪNE LIBERTA

Biedrības „Ikšķiles Brīvā skola” dibinātāja un vadītāja. Ikšķiles novada GADA CILVĒKS 2014. Tituls piešķirts par nesavtīgu ieguldījumu alternatīvās pedagoģijas jomā, tautisko vērtību saglabāšanā un uzturēšanā, darbojoties biedrībā „Ikšķiles Brīvā skola”.

 

 


JĀNIS RIJNIEKSJĀNIS RIJNIEKS

Senioru ansambļa „Saulgrieži” vadītājs. Ikšķiles novada GODA NOVADNIEKS 2013. Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu amatiermākslas tradīciju veidošanā un kultūras dzīves attīstībā Ikšķiles novadā.

 

 

 

 

 


ROBERTS JANSONSROBERTS JANSONS

Atmodas laika aktīvists, daudzu vēsturisku fotogrāfiju un plakātu autors. Ikšķiles novada GODA NOVADNIEKS 2013. Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā un sabiedriski nozīmīgo notikumu atspoguļošanā.

 

 

 

 


JĀNIS HARTMANISJĀNIS HARTMANIS

Atvaļināts pulkvedis, vēsturnieks. Ikšķiles novada GODA NOVADNIEKS 2013. Apbalvojums piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu Ikšķiles novada pilsoniskās sabiedrības mantojuma apzināšanā.

 

 

 


MAIJA PORIETEMAIJA PORIETE

Ikšķiles kapu pārzine. Ikšķiles novada GADA CILVĒKS - 2013. Apbalvojums piešķirts par pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu sakoptas vides veidošanā un uzturēšanā Ikšķiles novadā.

 

 

 

 

 


KASPARS ŠPĒLISKASPARS ŠPĒLIS

Tīnūžu kultūras mantojuma centra „Tīnūžu muiža” vadītājs. Ikšķiles novada GADA CILVĒKS - 2013. Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu Ikšķiles novada militāri vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un jauniešu patriotiskajā audzināšanā.

 

 

 

 

 


DIDZIS APSĪTISDIDZIS APSĪTIS

Vidējās paaudzes deju kolektīva „Upe” vadītājs. Ikšķiles novada GADA CILVĒKS - 2013. Apbalvojums piešķirts par entuziasmu, darba sparu un aktivitāti, vadot vidējās paaudzes deju kopu „Upe”, un Ikšķiles novada tēla popularizēšanu.

 

 


JANĪNA LIEPIŅAJANĪNA LIEPIŅA

Pensionāru biedrības „Saulgrieži” vadītāja. Ikšķiles novada „GODA NOVADNIEKS 2012. Apbalvojums piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu Ikšķiles novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē, vadot pensionāru biedrību "Saulgrieži”.

 

 

 

 

 


SILVIJA ĶEZESILVIJA ĶEZE

Ikšķiles novada „GODA NOVADNIEKS 2012. Ilggadēja kultūras darbiniece.Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu Ikšķiles novada kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā un uzturēšanā.

 

 

 

 

 


JĀNIS RUDZĪTISJĀNIS RUDZĪTIS

Bijušais Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks. Ikšķiles novada GODA NOVADNIEKS 2012. Apbalvojums piešķirts par pilsoniskās apziņas aktivizēšanu Latvijas Atmodas gados un nozīmīgo ieguldījumu Ikšķiles novada izveidē.

 

 

 

 

 


LĪVA ZĒNALĪVA ZĒNA

Ikšķiles Dienas centra fizioterapeite. Ikšķiles novada GADA CILVĒKS - 2012. Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu veselīga dzīvesveida popularizēšanā un godprātīgu darbu Ikšķiles novadā.

 

 

 

 

 


JURIS KĻAVIŅŠJURIS KĻAVIŅŠ

Baznīcas kora diriģents un ansambļa "Nona” vadītājs. Ikšķiles novada GADA CILVĒKS - 2012. Apbalvojums piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu kultūras dzīves attīstībā un Ikšķiles novada tēla popularizēšanā.

 

 

 

 

 


ANRIS RIKTERSANRIS RIKTERS

Ikšķiles novada pašvaldības autobusa vadītājs. Ikšķiles novada GADA CILVĒKS - 2012. Apbalvojums piešķirts par pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu  Ikšķiles  novada labā.

 

 

 

 

 


IGORS MIGLINIEKSIGORS MIGLINIEKS

Basketbola treneris, Igora Miglinieka sporta skolas dibinātājs. Ikšķiles novada GADA CILVĒKS - 2012. Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu Ikšķiles novada sporta dzīves attīstībā un jaunās paaudzes audzināšanā.