Dārza 24, Ikšķile

Tālrunis: 65030506

Prāvests: Pr.Konstantīns Bojārs

Mājas lapa: http://www.meinardadraudze.lv/

2021 katoli

Lūgums atbalstīt dievnama būvniecību

Ikšķiles jaunais dievnams ir uzcelts, sagādāts arī baznīcas zvans, un trīs baroka stilā veidotie altāri jau īpaši pozitīvi novērtēti. Taču darāmā vēl daudz. Baznīcai vajadzīgs tornis, un svarīgi jau šogad sakārtot gāzes apkures sistēmu. Vēl jāveic arī daudzi iekštelpu labiekārtošanas darbi.

Ļoti lūdzu ikvienu novada iedzīvotāju atbalstīt arī jaunās tradicionālās baznīcas celtniecības darbus vēsturiskajā Ikšķiles pilsētā, kurā tika uzcelta pirmā mūra baznīca Latvijā!

Vēlot ikvienam ziedotājam garīgo, fizisko veselību un labklājību un cerībā uz atbalstu – Ikšķiles Sv. Meinarda katoļu draudzes prāvests Konstantīns Bojārs.

 Tālruņa numurs 26551206 vai 65022458.