Komisijas

Administratīvā komisija (VA)

Komisijas priekšsēdētājsEgita Landsberga
Komisijas locekļiValda Kurša, Kristaps Stāmurs, Linda Rābe

Iepirkumu komisija (VA)

Komisijas priekšsēdētājsDina Vārslavāne
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks    
Laine Ezeriete
Komisijas locekļiAgrita Roģe, Andris Lakševics, Gatis Pušpurs, Ilze Samsone, Maruta Viļuma

Dzīvokļu komisija (VA)

Komisijas priekšsēdētājsValentīns Špēlis
Komisijas locekļiBaiba Kalniņa, Laine Ezeriete

Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisija (VA)

Komisijas priekšsēdētājsRuta Kalniņa
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
Komisijas locekļiLaine Ezeriete, Ilze Samsone, Jānis Veilands, Biruta Groza, Inguna Nollendorfa, Kristaps Stāmurs

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisija (VA)


Komisijas priekšsēdētājs
Irīna Vāvere
Komisijas locekļiAnita Eglīte, Kristaps Stāmurs

Apstādījumu saglabāšanas komisija (VA)

Komisijas priekšsēdētājsValentīns Špēlis
Komisijas locekļiGuna Cielava, Madara Vēverbrante

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (VA)

Komisijas priekšsēdētājsAnita Sārna
Komisijas locekļiValda Krinkele, Sandra Peslaka, Agita Kābele, Ingūna Bērziņa, Jānis Kravalis

Pedagoģiski medicīniskā komisija (VA)

Komisijas priekšsēdētājsValda Pavlovska
Komisijas locekļiAija Celmiņa, Sandra Siliņšmite, Lelde Ločmele, Inese Platpīre

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoaudita un renovācijas iesniegumu atlases komisija (VA)

Komisijas priekšsēdētājsIrīna Vāvere
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksAndris Lakševics
Komisijas locekļiJānis Juliks, Ilze Kozule

Konkursa „Ikšķiles novada uzņēmēju (komersantu) gada balva” vērtēšanas komisija (VA)

Komisijas priekšsēdētājsJuris Rudens
Komisijas locekļiIrīna Vāvere, Inga Šulca, Valentīns Špēlis, Zane Bēķe, Dina Vārslavāne

Konkursa „Dzintara Soduma balva” žūrijas komisija (VA)

Komisijas locekļiDace Jansone, Roalds Dobrovenskis, Liega Piešiņa

Konkursa „Sakoptākā sēta Ikšķiles novadā” vērtēšanas komisija (VA)

Komisijas priekšsēdētājsIeva Kraukle
Komisijas locekļiAnda Kauliņa, Inga Šulca, Valda Kurša

Konkursa „Gada pedagogs” apbalvošanas komisija (VA)

Komisijas locekļiInga Šulca, Jānis Hartmanis, Sanda Reikmane, Ilze Dzirkale, Toms Āboltiņš

“Ikšķiles novada jauniešu projektu konkurss” un “Ikšķiles novada skolēnu biznesa ideju konkurss” vērtēšanas komisija (VA)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieksDina Vārslavāne
Komisijas locekļiZane Bēķe, Toms Āboltiņš, Agita Kābele, Kaspars Upaciers

Konkursa „Par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai” vērtēšanas komisija (VA)

Komisijas priekšsēdētājsDina Vārslavāne
Komisijas locekļiAgita Kābele, Einārs Ervīns Deribo, Ilze Samsone, Armands Pivors, Dace Pauriņa

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes atsavināšanas darījumu izvērtēšanas komisija (VA)

Komisijas priekšsēdētājsBiruta Groza
Komisijas locekļiEgita Landsberga, Valentīna Kābele, Jānis Veilands, Ainārs Stiliņš

Kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsIngūna Bērziņa
Komisijas locekļiDace Jansone, Valda Jermanova, Valda Krinkele, Dina Vārslavāne

Tarifu komisija

Komisijas priekšsēdētājs    
Juris Rudens
Komisijas locekļiIlze Samsone, Madara Vēverbrante, Irīna Vāvere, Sandra Peslaka

Apbalvojumu izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsInga Šulca
Komisijas locekļiValentīns Špēlis, Valda Kurša, Jānis Hartmanis, Valentīna Kābele

Ētikas komisija

Komisijas priekšsēdētājsLaine Ezeriete
Komisijas locekļiZane Bēķe, Arvīds Akmanis, Ilze Kozule, Madara Vēverbrante

Nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa un lietderīgā lietošanas laika noteikšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsJānis Juliks
Komisijas locekļiGatis Pušpurs, Marika Lipovska, Inga Krupenkova

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētājsIrīna Vāvere
Komisijas sekretārsInga Šulca
Komisijas locekļiRuta Kalniņa, Melānija Mālniece, Linda Ieviņa-Asare, Laura Salnāja, Kārlis Kuršs

Informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” redakcionālā komisija

Komisijas priekšsēdētājsZane Bēķe
Komisijas locekļiValda Krinkele, Inga Šulca, Dace Jansone