Darba kārtības arhīvs 2016.g.

Komitejas
sēdes
datums
Komitejas darba kārtība
21.12.2016

Finanšu komitejas sēde

Tautsaimniecības komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

23.11.2016

Finanšu komitejas sēde

Tautsaimniecības komitejas sēde

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

19.10.2016

Finanšu komitejas sēde

Tautsaimniecības komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.09.2016

Finanšu komitejas sēde

Tautsaimniecības komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

24.08.2016

Finanšu komitejas sēde

Tautsaimniecības komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

20.07.2016

Finanšu komitejas sēde

Tautsaimniecības komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

15.06.2016

Finanšu komitejas sēde

Tautsaimniecības komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Saistošo noteikumu projekts

18.05.2016

Finanšu komitejas sēde

Tautsaimniecības komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Sociālo jautājumu komitejas sēde

20.04.2016

Finanšu komitejas sēde

Tautsaimniecības komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Sociālo jautājumu komitejas sēde

23.03.2016

Finanšu komitejas sēde

Tautsaimniecības komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

20.02.2016

Finanšu komitejas sēde

Tautsaimniecības komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

17.02.2016

Finanšu komitejas sēde

Tautsaimniecības komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

20.01.2016

Finanšu komitejas sēde

Tautsaimniecības komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Sociālo jautājumu komitejas sēde