komitejas sēdes datumskomitejas darba kārtība
11.12.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

20.11.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

28.10.2019.Finanšu komiteja (ārkārtas sēde)
23.10.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

18.09.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

21.08.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

24.07.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

19.06.2019.

Finanšu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

22.05.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

17.04.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

20.03.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

20.02.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

29.01.2019.Finanšu komiteja (ārkārtas sēde)
23.01.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja