Atklāts konkurss "Futbola laukuma pamatnes un apgaismojuma izbūve Reinpētera ielā 2, Ikšķilē" (ID Nr. INP 2021/21)