Iepirkums “Interaktīvo displeju piegāde un uzstādīšana Ikšķiles vidusskolai” (ID Nr. INP 2021/24)