Iepirkums "Tirdzniecības vietas laukuma un piebraucamā ceļa izbūve Tīnūžos" (ID Nr.INP 2019/1)

9. Janvāris 2019

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka ir izsludināts iepirkums "Tirdzniecības vietas laukuma un piebraucamā ceļa izbūve Tīnūžos" (ID Nr.INP 2019/1). Iepirkuma dokumentācija - pielikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 21.01.2019. plkst.13:00.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Maruta Viļuma, tālrunis: 65055458, e-pasta adrese: maruta.viluma@ikskile.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

Iepirkuma tehniskā dokumentācija pieejama šeit: https://failiem.lv/u/tbavhgr6

Papildus informācija Nr.1 pievienota 15.01.2019.

Papildus informācija Nr.2 pievienota 17.01.2019.

Pielikumi:

Konkursa nolikums,

Darbu apjomi,

Papildus informācija Nr.1,

Papildus informācija Nr.2

 

Saskaņā ar grozījumiem Publisko iepirkuma likumā, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī, paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS), iepirkuma dokumentācija pieejama arī https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/15622.