Izsoles

Izsoles ikona

Paziņojums par izsoles atsaukšanu

Ikšķiles novada pašvaldība, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, paziņo, ka tiek atsaukta uz 2019.gada 15.janvārī plkst. 17.00 izsludinātā pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940120616 daļas - 0,05 ha platībā, kas atrodas Rīgas ielā 20, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, apbūves tiesību rakstiskā izsole ar augšupejošu soli. Paziņojumi par izsoli bija izvietoti pašvaldības interneta mājas lapā www.ikskile.lv un pašvaldības telpās, Peldu ielā 22, Ikšķile, Ikšķiles novads.

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Celtnieks 103, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940020123) - zemesgabalu ar platību 0.0797 ha.

Izsoles sākumcena ir 2100 eiro. Nodrošinājums 210 eiro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UNLA0033300130005, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019.gada 18.janvāra plkst. 14.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā darba dienās plkst.: P. 8:30-13:00, 14:00-19:00; O., T., C. 8.30-12:00, 12.30-17:00, P. 8.30-15:00.

Izsole notiks 2019.gada 25.janvārī plkst. 15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv

Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Inguna Nollendorfa iepriekš piesakoties pa tālruni 65036118.

Izsoles noteikumi