Līgumi

Sadarbības līgumi (pielikums)

Saimniecisko pakalpojumu līgumi (pielikums)

Uzņēmumu līgumi (pielikums)

Iepirkumu līgumi (pielikums)

Finansējuma līgumi (pielikums)

Pašvaldības īpašumu darījumu līgumi un vienošanās (pielikums)

Pašvaldības zemes nomas, patapinājumu līgumi (pielikums)

Pašvaldības ēku, telpu nomas, patapinājumu līgumi (pielikums)

Nekustamo īpašumu līgumi 

Darījumu līgumi

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas līgumi (pielikums)

PII "Urdaviņa" līgumi (pielikums)

PII "Čiekuriņš" līgumi (pielikums)

Mūzikas un mākslas skolas līgumi (pielikums)

Tīnūžu sākumskolas līgumi (pielikums)

Ikšķiles vidusskolas līgumi (pielikums)