Izglītība

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.16/2018 „Kārtība, kādā Ikšķiles novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2018 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ikšķiles novadā” (konsolidētā versija, spēkā no 18.04.2018) 

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2018 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ikšķiles novadā””

 Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ikšķiles novadā” Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2018


Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un kārtību, kādā pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm” Saistošie noteikumi Nr.7/2016(konsolidētā versija)

Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2016.gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.7/2016 “Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un kārtību, kādā pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm”


Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, 1.klasēs. Saistošie noteikumi Nr.36/2014


Par mācību maksu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā. Saistošie noteikumi Nr.6/2013 (konsolidētā versija)

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.29/2014 "Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par mācību maksu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā""

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.24/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par mācību maksu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā””

Par mācību maksu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā. Saistošie noteikumi Nr. 6/2013 (vēsturiskā redakcija)


Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Saistošie noteikumi Nr.32/2011 (konsolidētā versija)

- Grozījumi 29.01.2014. saistošie noteikumi Nr.2/2014

- Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 32/2011 "Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs"


Par Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošo noteikumu Nr.21/2010 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” atzīšanu par spēku zaudējušiem. Saistošie noteikumi Nr.49/2013


Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība. Saistošie noteikumi Nr.14/2010 (konsolidētā versija)

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.41/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 24.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.14/2010 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība””

- Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.14/2010 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība. Saistošie noteikumi Nr. 14/2010 (vēsturiskā redakcija)