Iekšējie noteikumi

Ikšķiles novada pašvaldības iekšējie noteikumi Nr.5/2016 Par Ikšķiles novada pašvaldības finansējumu vispārējās pirmsskolas, pamata, vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas papildu piemaksām


„Par apbalvojumiem un stipendijām Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem”. Iekšējie noteikumi Nr.12/2014


Ikšķiles novada pašvaldības “Ikšķiles novada jauniešu projektu konkurss” un „Ikšķiles novada skolēnu biznesa ideju konkurss” vērtēšanas komisijas nolikums”


Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu bērnam pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai ģimenē pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja. Iekšējie noteikumi Nr. 2/2016


Par kārtību, kādā Ikšķiles novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei un sniedz atbalstu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam. Iekšējie noteikumi Nr.1/2014 (konsolidētā versija)


Kārtība, kādā izvērtējamas Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmas


Ikšķiles novadā īstenoto interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība


"Par kārtību, kādā Ikšķiles novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei un sniedz atbalstu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam"

23.04.2014. Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 29.01.2014. iekšējos noteikumos Nr.1/2014 "Par kārtību, kādā Ikšķiles novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei un sniedz atbalstu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam"