Nekustamā īpašuma nodoklis

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.21/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” (konsolidētā versija) IESNIEGUMS par nodokļa atvieglojuma piemērošanu

Ikšķiles novada pašvaldības 27.09.2017. saistošie noteikumi Nr.13/2017 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 30.07.2014. saistošajos noteikumos Nr.21/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksāt

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.21/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”

- Grozījumi Nr.2/2015 (25.02.2015.) saistošajos noteikumos Nr.21/2014

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Saistošie noteikumi Nr.21/2014 (vēsturiskā redakcija)


Saistošie noteikumi Nr.2/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”(konsolidētā versija)

Ikšķiles novada pašvaldības 27.09.2017. saistošie noteikumi Nr.12/2017 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā””

-Saistošie noteikumi Nr.22/2014 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā””

-Saistošie noteikumi Nr.53/201 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā””

- Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

- Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”


Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu piedziņas termiņu. Saistošie noteikumi Nr. 12/2012


Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim. Saistošie noteikumi Nr.20/2012


Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves. Saistošie noteikumi Nr.6/2012