Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Ikšķiles novadā Saistošie noteikumi Nr.21/2018

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ikšķiles novadā Saistošie noteikumi Nr.4/2017 (spēkā no 08.04.2017)


Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā. Saistošie noteikumi Nr.4/2012 (konsolidētā versija)