SIA "Ikšķiles māja"

Kontaktinformācija

Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja"

Reģistrācijas Nr. 40103416198

Bankas konta Nr. LV44UNLA0050017043444

AS SEB Banka, UNLALV2X

Faktiskā adrese : Dainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052,

Tālr. 65030316, fakss 65030216

Juridiskā adrese: Dainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

Valdes locekle: Biruta Groza, tālr. 29155682, e-pasts: biruta.groza@ikskilesmaja.lv 

Direktors: Juris Rudens, tālr. 20258575, juris.rudens@ikskilesmaja.lv

Ēku apsaimniekošanas un siltumapgādes dienesta vadītāja: Dace Kizino, tālr.26661675, e-pasts: dace.kizino@ikskile.lv

Ūdensapgādes un kanalizācijas dienesta vadītājs: -

Labiekārtošanas dienesta darbu vadītājs: Raitis Bogdanovs, tālr. 26420830

Mājaslapa:  www.ikskilesmaja.lv

No 2017.gada 1.septembra Kases darba laiki:               

Pirmdiena      8:00 – 13:00   13.30 - 19:30

Otrdiena        8:00 – 13:00   13.30 - 16:30

Trešdiena      8:00 – 13:00   13.30 - 16:30

Ceturtdiena   8:00 – 13:00   13.30 - 16:30

Piektdiena     8:00 – 13:00

Informācija par kapitālsabiedrību

Kapitālsabiedrības firmaIkšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja”
Reģistrācijas Nr.40103416198
Juridiskā adreseDainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
Pamatkapitāla lielumsEUR 234672
Kapitāla daļu turētājsIkšķiles novada pašvaldība
Pašvaldības līdzdalības apmērs100%
Kapitāla daļu turētāja pārstāvisIkšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš
Līdzdalības atbilstībaValsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts
Vispārējais stratēģiskais mērķisNodrošināt Ikšķiles novada teritorijas labiekārtošanu un sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, veicinot novada attīstības ilgtspēju un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanu
Izmaksātās dividendes par 2015.gadu2015.gada peļņa novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai
Veiktie maksājumi valsts budžetā 2015.gadāEUR 403862.55 (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 136112.45, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 246158.75, dabas resursu nodoklis EUR 21268.43, uzņēmējdarbības riska nodeva EUR 322.92
Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībāsKapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās 

 

Pielikumi:

Gada pārskats_2015.pdf

Operatīvā bilance_2016_2-cet.pdf