Kontaktinformācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja"

Reģistrācijas Nr. 40103416198

Bankas konta Nr. LV44UNLA0050017043444

AS SEB Banka, UNLALV2X

Faktiskā adrese : Dainu iela 1A-1, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052,

Tālr. 65030316, fakss 65030216

Juridiskā adrese: Dainu iela 1A-1, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052

Avārijas dienests           Tālr. 26664498 (pēc darba laika)

Valdes priekšsēdētājs

Aigars Briedis Tālr. 26525838, e-pasta adrese: aigars.briedis@ikskilesmaja.lv 

Biroja vadītāja:  

Edīte Puzule Tālr. 65030316, e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv   

Galvenā grāmatvede:

Inga Vegnere     Tālr. 20207966, e-pasta adrese: inga.vegnere@ikskilesmaja.lv

Grāmatveža palīgs:     

Jeļena Vakara    Tālr. 65030249, 25629115 (jautājumos par rēķiniem)

Juriste:     

Ilze Kozule               Tālr. 26595196  e-pasta adrese: ilze.kozule@ikskilesmaja.lv
 

Labiekārtošanas dienesta vadītāja:

Līga Ozoliņa       Tālr. 28306973, 26545515 e-pasta adrese: liga.ozolina@ikskilesmaja.lv

 

Siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas dienesta vadītāja: 

Dace Kizino       Tālr. 25444127, e-pasta adrese: dace.kizino@ikskilesmaja.lv

Ūdenssaimniecības dienesta vadītājs: 

Uģis Plaudis          Tālr. 27333124, e-pasta adrese: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis:

Vilis Bite                  Tālr. 27844103, e-pasta adrese: vilis.bite@ikskilesmaja.lv

Kapsētu pārziņi:

Brigita Mičurova Ikšķiles pilsētas kapi –  Tālr. 29254897 
Inese Ozola-Livčāne Lazdukalna kapi –    Tālr. 26649856

Mājaslapa:  www.ikskilesmaja.lv

Kases darba laiki:               

Pirmdiena      8:00 – 13:00   13.30 - 19:30

Otrdiena        8:00 – 13:00   13.30 - 16:30

Trešdiena      8:00 – 13:00   13.30 - 16:30

Ceturtdiena   8:00 – 13:00   13.30 - 16:30

Piektdiena     8:00 – 13:00

Informācija par kapitālsabiedrību

Kapitālsabiedrības firmaSabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja”
Reģistrācijas Nr.40103416198
Juridiskā adreseDainu iela 1A-1, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052
Pamatkapitāla lielumsEUR 2 608 849
Kapitāla daļu turētājsOgres novada pašvaldība
Pašvaldības līdzdalības apmērs100%
Kapitāla daļu turētāja pārstāvisOgres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis
Līdzdalības atbilstībaValsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts
Vispārējais stratēģiskais mērķisNodrošināt Ikšķiles un Tīnūžu teritorijas labiekārtošanu un sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, veicinot novada attīstības ilgtspēju un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanu
Veiktie maksājumi valsts budžetā 2019.gadā

Kopā EUR 521787, tajā skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 141906, sociālais nodoklis EUR 293575, pievienotās vērtības nodoklis EUR 70373, dabas resursu nodoklis EUR 15404, uzņēmuma ienākumu nodoklis EUR 246 un uzņēmējdarbības riska valsts nodeva EUR 283.

Veiktās iemaksas valsts budžetā_2018

Veiktās iemaksas valsts budžetā_2017

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībāsKapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās 
Deleģētie pārvaldes uzdevumi
  1. Ielu, ceļu un laukumu uzturēšana.
  2. Parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana.
  3. Atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole.
  4. Pretplūdu pasākumu nodrošināšana.
  5. Kapsētu apsaimniekošana un uzturēšana.

Pielikumi:

Deleģēšanas līgums

Samaksātie nodokļi_2016-2020

Gada pārskats_2020

2020.gads operatīvā bilance 1.cet., 2.cet., 3.cet., 4.cet.

Gada pārskats_2019

2019.gads operatīvā bilance1.cet., 2.cet., 3.cet., 4.cet.

Gada pārskats_2018

2018. gads operatīvā bilance 1.cet., 2.cet., 3.cet., 4.cet. 

Gada pārskats_2017

2017. gads operatīvā bilance1. cet., 2.cet., 3.cet., 4.cet

Gada pārskats_2016

2016. gads operatīvā bilance 1.cet., 2.cet., 3.cet., 4. cet.