Atklāts konkurss "Elektroenerģijas piegāde Ikšķiles novada pašvaldības un Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja” vajadzībām" (ID Nr. INP 2018/33-CI)

25. Oktobris 2018

Ikšķiles novada pašvaldība kā Centralizētā iepirkuma institūcija informē, ka ir izsludināts atklāts konkurss "Elektroenerģijas piegāde Ikšķiles novada pašvaldības un Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja” vajadzībām" (ID Nr. INP 2018/33-CI).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 26.11.2018. plkst.13:00.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Agrita Roģe, tālrunis: 65055461, e-pasta adrese: agrita.roge@ikskile.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

Piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu www.eis.gov.lv.

Papildus informācija Nr.1 pievienota 07.11.2018.


Pielikumi:

Ikskiles_maja_elektroenergija_2017

Ikskiles_maja_objektu_saraksts_2018

Ikskiles_pasvaldiba_elektroenergija_2017

Ikskiles_pasvaldiba_objektu_saraksts_2018

Nolikums_INP_2018_33_CI

Papildus_informacija_Nr1