Atklāts konkurss "Elektroenerģijas piegāde Ikšķiles novada pašvaldības un Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja” vajadzībām" (ID Nr. INP 2018/33-CI)

26. Oktobris 2018

Ikšķiles novada pašvaldība kā Centralizētā iepirkuma institūcija informē, ka ir izsludināts atklāts konkurss "Elektroenerģijas piegāde Ikšķiles novada pašvaldības un Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja” vajadzībām" (ID Nr. INP 2018/33-CI).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 26.11.2018. plkst.13:00.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Agrita Roģe, tālrunis: 65055461, e-pasta adrese: agrita.roge@ikskile.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

Piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu www.eis.gov.lv.

Papildus informācija Nr.1 pievienota 07.11.2018.

Pielikumi: