Atklāts konkurss "Tīnūžu sākumskolas auto stāvlaukuma un teritorijas labiekārtošana" (ID Nr.INP 2018/36)

9. Oktobris 2018

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka atkārtoti ir izsludināts atklāts konkurss "Tīnūžu sākumskolas auto stāvlaukuma un teritorijas labiekārtošana" (ID Nr. INP 2018/36).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 13.11.2018. plkst.17:00.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Maruta Viļuma, tālrunis: 65055458, e-pasta adrese: maruta.viluma@ikskile.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

Piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu www.eis.gov.lv.

Iepirkuma tehniskā dokumentācija pieejama šeit: https://failiem.lv/u/tguv9ydd

Atklāts konkurss INP 2018/36 “Tīnūžu sākumskolas auto stāvlaukuma un teritorijas labiekārtošana” izsludināts pēc atklāta konkursa INP 2018/34 “Tīnūžu pamatskolas auto stāvlaukuma un teritorijas labiekārtošana” pārtraukšanas un darbu apjomu precizēšanas.

Papildus informācija Nr.1 pievienota 16.10.2018.


Pielikumi:

Darbu apjomi

Konkursa nolikums

Papildus informacija Nr.1

Papildus informacija Nr.2