Iepirkums "Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ikšķiles Vēstis" izdošana un piegāde 2019.gadā" (ID Nr.INP 2018/39)

23. Oktobris 2018

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka ir izsludināts iepirkums "Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ikšķiles Vēstis" izdošana un piegāde 2019.gadā" (ID Nr.INP 2018/39). Iepirkuma dokumentācija - pielikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 05.11.2018. plkst.19:00.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Maruta Viļuma, tālrunis: 65055458, e-pasta adrese: maruta.viluma@ikskile.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.


Pielikumi:

Konkursa nolikums