Iepirkums "Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām" (ID Nr.INP 2018/40).

20. Novembris 2018

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka ir izsludināts iepirkums "Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām" (ID Nr.INP 2018/40). Iepirkuma dokumentācija - pielikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 03.12.2018. plkst.13:00.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Maruta Viļuma, tālrunis: 65055458, e-pasta adrese: maruta.viluma@ikskile.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

Pielikumi: