Iepirkums "Ielu apgaismojuma izbūve Ikšķiles novadā" (ID Nr. INP 2018/31)

11. Septembris 2018

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka ir izsludināts iepirkums "Ielu apgaismojuma izbūve Ikšķiles novadā" (ID Nr.INP 2018/31). Iepirkuma dokumentācija - pielikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 25.09.2018. plkst.17:00.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Agrita Roģe, tālrunis: 65055461, e-pasta adrese: agrita.roge@ikskile.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

Iepirkuma tehniskā dokumentācija pieejama šeit: https://failiem.lv/u/v93ec774

Papildus informācija pievienota 20.09.2018.

Pielikumi: