Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

      
Revidenta pakalpojumi Ikšķiles novada pašvaldībaiINP 2019/9-25.07.2019.SIA "Auditorfirma Padoms"11 000,0002.09.2019.-20.04.2021.
Apgaismojuma izbūve Uzvaras, Vairoga, Upes, Pils un Senatnes ielā, Ikšķilē"INP 2019/1114.08.2019.26.08.2019.SIA "EdAn ELEKTRO"35 296,5602.09.2019.-01.11.2019.
Nogāzes ielas Ikšķilē asfaltbetona seguma izbūveINP 2019/1009.07.2019.22.07.2019.SIA "Liepavoti R.E."19 525,6419.08.2019.-18.10.2019.
Dabasgāzes piegāde Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībāmINP 2019/831.05.2019.20.06.2019.A/S "Latvenergo"90 300,0001.08.2019.-31.07.2021.
Kārklu ielas seguma atjaunošanas būvprojekta izstrāde (iepirkuma 1.daļa)INP 2019/502.04.2019.15.04.2019.SIA "Projekts EAE"7305,0030.05.2019.-29.11.2019.
Ikšķiles novada kultūras un sporta pasākumu tehniskais nodrošinājumsINP 2019/625.04.2019.08.05.2019.SIA "AJV grupa"16 700,0023.05.2019.-31.12.2019.

Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrāde

Vienošanās Nr.2.1-35/8-2019-1 par grozījumiem pakalpojuma līgumā

INP 2019/421.03.2019.15.04.2019.SIA "REĢIONĀLIE PROJEKTI"48 840,0027.05.2019.-26.01.2021.
Melioratoru ielas, Sūniņu ielas un Daugavas prospekta gājēju ietves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (iepirkuma 2.daļa)INP 2019/502.04.2019.15.04.2019.SIA "Ceļu komforts Rīga"5000,0017.05.2019. - 16.11.2019.
Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Tīnūžu sākumskolas auto stāvlaukuma un teritorijas labiekārtošanaiINP 2019/307.03.2019.18.03.2019.SIA "IngWay"4892,0017.05.2019.- 30.09.2019.

Tīnūžu sākumskolas auto stāvlaukuma un teritorijas labiekārtošana

Vienošanās Nr.2.1-35/5-2019-1 par grozījumiem būvdarbu līgumā

Vienošanās Nr.2.1-35/5-2019-1 pamatojums

INP 2018/3610.10.2018.13.11.2018.SIA "Ribetons ceļi"193 444,9301.06.2019.- 29.11.2019.

Izmaiņu veikšana Centra laukuma, satiksmes organizācijai pilsētas centrā, II kārtas būvprojektā

Vienošanās Nr.2.1-35/4-2019-1

Vienošanās Nr.2.1-35/4-2019-1 pamatojums

Vienošanās Nr.2.1-35/4-2019-2 par grozījumiem pakalpojumu līgumā

Vienošanās Nr.2.1-35/4-2019-2 pamatojums

INP 2019/2-20.02.2019.SIA "A VIDE"11 440,0021.02.2019.-14.06.2019.

Tirdzniecības vietas laukuma un piebraucamā ceļa izbūve Tīnūžos

Vienošanās Nr.2-35/3-2019-1 par grozījumiem būvdarbu līgumā

Vienošanās Nr.2.1-35/3-2019-2 par grozījumiem būvdarbu līgumā

Vienošanās Nr.2.1-35/3-2019-2 pamatojums

INP 2019/109.01.2019.21.01.2019.AS "A.C.B."104 421,4912.02.2019.- 31.07.2019.
Elektroenerģijas piegāde Ikšķiles novada pašvaldības un Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja” vajadzībāmINP 2018/33-CI26.10.2018.26.11.2018.AS "Latvenergo"284 160,5810.01.2019.- 31.12.2020.
Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībāmINP 2018/4020.11.2018.03.12.2018.SIA "MULTILINES"41 999,0010.01.2019.- 31.12.2019.

Pašvaldības daudzfunkcionālā pakalpojuma centra I un II kārtas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Vienošanās Nr.2.1-35/39-2018-1

Vienošanās Nr.2.1-35/39-2018-1 pamatojums

INP 2018/3730.10.2018.20.11.2018.SIA "Firma L4"113 900,0003.01.2019.- 31.10.2019.

Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ikšķiles Vēstis” izdošana un piegāde 2019.gadā

Vienošanās Nr.2.1-35/38-2018-1 par grozījumiem pakalpojuma līgumā

INP 2018/3923.10.2018.05.11.2018.SIA "Rīgas Apriņķa Avīze"19 305,0002.01.2019.- 30.12.2019.