Rakšanas darbu atļauja

Pakalpojuma apraksts


Lai veiktu darbus, kas saistīti ar ielas seguma, trotuāra uzlaušanu, darbu veikšanu zaļajā zonā, celtniecības sastatņu, autoceltņu vai līdzīgu mehānismu uzstādīšanu, u.c. remonta darbiem ir jāsaņem atļauja un jānoslēdz vienošanās par zemes rakšanas darbu izpildes noteikumiem. Aizliegts dziļāk par 0,3 m patvarīgi rakt un uzbērt grunti, dzīt pāļus un tapas, veikt ģeoloģiskos urbumus, izstrādāt grunti, sagādāt velēnas, planēt laukumus un nojaukt ēkas bez pazemes inženierkomunikāciju pieslēguma atvienošanas.

Darbu atļauja Ikšķiles novada pašvaldībā ir jāizņem 10 dienas pirms darbu uzsākšanas un trīs dienas pirms darbu izpildes sākuma jābūt noformētiem visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujai darbu veikšanas laikā jāatrodas objektā.

Pēc darbu pabeigšanas jāsazinās ar INPSIA “Ikšķiles māja” (tālr.: 65030316).


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 

  • aizpildīta zemes darbu veikšanas atļauja (ar nepieciešamajiem saskaņojumiem);
  • vienošanās par zemes rakšanas darbu izpildes noteikumiem;
  • maksājumu apliecinošs dokuments par nodevas par zemes darbu veikšanas atļaujas izsniegšanu nomaksu;
  • maksājumu apliecinošs dokuments par drošības naudas nomaksu (ja tāda noteikta).

Termiņš

5 darba dienu laikā


Pakalpojuma maksa


Nodeva par zemes darbu veikšanas atļaujas izsniegšanu 7,11 EUR.

Papildus var tikt noteikta drošības nauda, kas tiek atmaksāta pēc darbu veikšanas pieņemšanas akta parakstīšanas.


Kontaktinformācija

Kristīne Purmale, lietvedības sekretāre

Peldu ielā 22, Ikšķilē, 302.kab., tālr.: 65030202 

 


Darba laiks


Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 18.30

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Piektdienās:     8.30 – 14.30


Papildus dokumenti

Zemes darbu veikšanas atļauja un vienošanās par zemes rakšanas darbu izpildes noteikumiem


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu


Ikšķiles novada saistošie noteikumi Nr. 8(2004) “Par atļauju izsniegšanas kārtību rakšanas darbu veikšanai Ikšķiles novada teritorijā”

Saistošie noteikumi Nr 8.doc

Zemes darbu veikšanas atlaujas veidlapa_A.doc


Pielikumi:

rakšanas darbu atļauja.doc