Pakalpojuma apraksts

Lai veiktu darbus, kas saistīti ar ielas seguma, trotuāra uzlaušanu, darbu veikšanu zaļajā zonā, celtniecības sastatņu, autoceltņu vai līdzīgu mehānismu uzstādīšanu, u.c. remonta darbiem ir jāsaņem atļauja un jānoslēdz vienošanās par zemes rakšanas darbu izpildes noteikumiem. Aizliegts dziļāk par 0,3 m patvarīgi rakt un uzbērt grunti, dzīt pāļus un tapas, veikt ģeoloģiskos urbumus, izstrādāt grunti, sagādāt velēnas, planēt laukumus un nojaukt ēkas bez pazemes inženierkomunikāciju pieslēguma atvienošanas.

Darbu atļauja ir jāizņem 10 dienas pirms darbu uzsākšanas un trīs dienas pirms darbu izpildes sākuma jābūt noformētiem visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujai darbu veikšanas laikā jāatrodas objektā.

Pēc darbu pabeigšanas jāsazinās ar INPSIA “Ikšķiles māja” (tālr.: 65030316).


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • aizpildīta zemes darbu veikšanas atļauja (ar nepieciešamajiem saskaņojumiem);
  • vienošanās par zemes rakšanas darbu izpildes noteikumiem;
  • maksājumu apliecinošs dokuments par nodevas par zemes darbu veikšanas atļaujas izsniegšanu nomaksu;
  • maksājumu apliecinošs dokuments par drošības naudas nomaksu (ja tāda noteikta).

Termiņš

5 darba dienu laikā


Pakalpojuma maksa

Nodeva par zemes darbu veikšanas atļaujas izsniegšanu 7,11 EUR.

Papildus var tikt noteikta drošības nauda, kas tiek atmaksāta pēc darbu veikšanas pieņemšanas akta parakstīšanas.


Kontaktinformācija

Liene Ozoliņa, lietvedības sekretāres p.i.

Peldu ielā 22, Ikšķilē, 302.kab., tālr.: 65030202 

Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 18.30

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Piektdienās:     8.30 – 14.30


Papildus dokumenti

Zemes darbu veikšanas atļauja un vienošanās par zemes rakšanas darbu izpildes noteikumiem


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Saistošie noteikumi Nr 8.doc

ZEMES DARBU VEIKŠANAS ATĻAUJA (lūgums drukāt uz A4 formāta lapām, divpusējā izdrukā)

Pielikumi:

AKTS