Pakalpojuma īss apraksts:

Pašvaldība saskaņo zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēto personu iesniegto zemes vienības Apgrūtinājumu plānu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • zemes vienības Apgrūtinājumu plāns izdrukas vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā.
  • zemes vienības Apgrūtinājumu plāns un Situācijas plāns elektroniskā veidā vektordatu formātā (dwg vai dgn) LKS-92 koordinātu sistēmā.

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti:

Pakalpojuma maksa: netiek piemērota

Kontaktpersonas: