Ogres novada domes ārkārtas sēdē 2021. gada 5. augustā deputāti apstiprināja Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumus.  

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija lēmumu “Par Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu” ar 2021. gada 3. augustu izveidota vienota Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa, kas veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju visā Ogres novada administratīvajā teritorijā, kurā no šī gada 1. jūlija ietilpst bijušie četri novadi – Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres – ar 16 pagastiem un 4 pilsētām. 

Lēmums par Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumiem pieņemts ar mērķi nodrošināt vienotus maksas pakalpojumu izcenojumus visā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

No šī gada 9. augusta ir noteikti šādi Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumi:

  • laulības reģistrācijas ceremonija Dzimtsarakstu nodaļas Tradīciju zālē darba dienā* – 15 eiro (ar PVN);
  • laulības reģistrācijas svinīgā ceremonija Tradīciju zālē, izmantojot instrumentālo un vokālo darba grupu* – 44 eiro (ar PVN), ja viena vai abu laulāto deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novadā, 64 eiro (ar PVN), ja laulāto deklarētā dzīvesvieta ir citā novadā;
  • laulības reģistrācijas svinīgā ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā piemērotā vietā* – 119 eiro (ar PVN).  

*Pakalpojumu maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva par laulības reģistrāciju. 

No Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumiem ir atbrīvotas personas ar I vai II invaliditātes grupu. 

Attiecībā personām, kuras veikušas samaksu par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem līdz šā lēmuma spēkā stāšanās brīdim, bet pakalpojuma izpilde tiek veikta pēc 2021. gada 9. augusta, attiecināmi Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada dzimtsarakstu maksas pakalpojumu izcenojumi, neveicot maksas pakalpojuma pārrēķinu.